Pas d'image
Kabylophonie

Aεraven di lqern VII (V)

Imenza deg ineḍfaren*, d imezwura i gemḥeq*. Deg lqarub-ines, ur yufa ineḍfaren-is imenza. Ttaxǧiǧatt*, meqbel-is netta, i tumen s tceɣlit-is*. Aɛli ilemẓi, mmi-s n xal-is Abu-Taleb, i t-id-ijemɛen di teswiɛt nni n llaẓ; askiw-ines* Zaïd, […]

Pas d'image
Kabylophonie

Aεraven di lqern VII (III)

Σabdella iweṣṣa Muḥemmed akken ad yuɣal d astag*i lεiwaḍ ad yeqqim deg tɣennaḍt* n wazal n sin ileɣman imectaḥ is-tettak Texǧiǧatt yal tikelt ara t-ceggaɛ ar Suriya. Iṣaḥ-it-id d azwal*n twacult-is, ma d ayaw-is teḥḥawel-as […]