Islam

Les juifs et l’islam

Il était interdit à un dhimmi d’avoir un domestique musulman : en 1880, au Maroc, à Entifa, dans le district de Marrakech, Jacob Dahan, un juif âgé de 65 ans, fut, sur ordre du gouverneur, cloué […]

Pas d'image
Kabylophonie

Correction des exercices en kabyle

a) Merruyet, qlilu, qeḍran, tamerzagut. Amedya: “Yerzag deg imi-w am qeḍran d ilili!” b) Taẓbirt, taɛkemt, nnḥas, aldun. Amedya: “Jmaɛliman ar d as-tiniḍ d taẓbirt !(ẓẓebra)” Neqqar-as daɣen: “ul-is d nnḥas” c) Tibṣelt d taɣawsa […]

Pas d'image
Kabylophonie

Kunwi D Nekni

Illa zik, win ikkeren ɣer wayaḍ as-yini ma yettalas-as-tt neɣ ikerh-it : “ay uday neɣ a yiwen n wuday haaa !” Winna niḍen ad yerfu fall-as, d umatu kan ayen is-d-yusan deg ufus-is ad t-id-iddem […]

Pas d'image
Kabylophonie

Tadyant n Uqvayli d umeddakel-is

Zik, yiwen wergaz temmut-as tmeṭṭut; seg akken ɛadlen netta yides, d nettat is-yesbedden axxam. Yeqqim d aǧǧal, yugi ad iɛawed zzwaǧ. Ihi, ɣur-s yiwen umeddakel, ikcem-it weɣbel fell-as d ameqran. Yiwen wass atay yerza-d ɣur-s. […]

Pas d'image
Kabylophonie

Grammaire: le participe en kabyle

Le participe se conjugue en fonction de: Le prétérit simple Le prétérit intensif Le prétérit simple négatif Le prétérit intensif négatif L’aoriste simple L’aoriste intensif L’aoriste négatif Temps Régles de la formation du participe Prétérit […]

Pas d'image
Kabylophonie

Tafsut I Tṛables

Taɛlamt Imaziγen teţṛefṛif deg igenni n Tṛables. Ţţeswiṛa s tezger tilisa, tnuda timura. Amaḍal akw iwala ţ. Ass enni, ayen ẓṛant wallen d ayen akkenni neţṛaǧu s tuffra. D ayen akken s ur numin ara. […]