Pas d'image
Kabylophonie

Amaziɣ af tewwurt n lǧennet

Tanawt agi tettaɛawad-d amek ilemẓi agrummaw*aεrav amerukk* iḥekka-d*taswiεt*taseknawit n Imaziɣen asmi ddunnit ara « temḥasav a temεaqav* ». Ibedd-d umaziɣ zzat n Γedwan, d aεssas af tewwurt n lǧennet (01) yugi at-yaεqel* akken yeǧǧ ad […]

Pas d'image
Kabylophonie

Tagrawt n Iqvayliyen

Teḍra-d yiwet n teqsiḍt deg lkazirna* di Wehran ɣeftemlilit imuraren gar tagrawt* n JSK akked tin nniḍen si tmurt iberkanen n Tferka. Akken tewweḍ tamrilt* n lewhi n 20 h, atah lla d-temdeffasen* wa deffir […]