Aɛeqqa yessawalen (III)

Lḥant aṭṭas, tɛawed-as taklit ɣef rrekba, taḥerrit ula d nettat tɛawed-as ayen i s-tenna abrid amezwaru. Tuɣal tcaweṛ* aɛeqqa nni, arm d tikelt taneggarut yerr-as-id :
- “Ṛuḥ a yelli baɛdeɣ-kem tbaɛdeḍ-iyi*, ur zmireɣ d acu ara m-xedmeɣ”.

Dɣa tuɣal terkeb taklit nni, mi i wwḍent ɣer tala n iḥerriyen, temmeɣ taklit teswa, tessared ma d taḥurrit tugi-as. Kemmlent abrid armi wwḍent ɣer yiwen n wexxam, kecment ɣer-s, ufant ṣa (sebɛa) watmaten. Yella yiwen deg-sen teqqar-as : d nekk i d weltma-nwen. Arrrac nni ur ḥsan d anta deg-sent. Ruḥen cawren amɣar azemni yellan d lǧar-nsen. Yenn umɣar azemni :

- Tin yigin ad tekkes tacwawt-is d tinna ay d welmat-nwen.
Taklit ɣur-s lexbar ass mi d-uɣen lḥenni sersent-id a t-rrent i iqerray-nsent. Taḥerrit tekkes tacwat-is, taklit tenna :

- Nek ur tekkseɣ ara tacwawt*(timeḥremt) zdat n watmaten-iw. Dɣa nwan belli d tinna i d waltmat-nsen, imiren taǧǧan-tt-id deg wexxam, ma d taḥerrit nni fkan-tt ad teks ileɣman. Ger ileɣman nni illa yiwend aɛezzug, itett ur isell. Taḥerrit tettɣima ɣef teẓrutt tcennu s imeṭṭawen teqqar :

Σlay, ɛlay a taẓrutt
Ad waliɣ axxam n baba d yemma
Nek ksiɣ ileɣman
Taklit tuɣal i wexxam
Rut ay ileɣman ma ad trum ?

Nettat tettru, ileɣmanttrun, ḥebsen ur tetten ara. Yal ass akken i xedmen. Yiwet n tikelt gren tamawt watmaten-is, walan ileɣman ḍɛafen maḍi (akk) anagar* aɛezzug nni, dɣa ceggɛen yiwen deg-sen ad iwali d acu i txeddem di lexla. Mi iruḥ, yesla d acu i tcennu, yuɣal-d ɣer watmaten-is yeḥka-yasen. Σeqlen imir d tinna i d weltmat-sen. Azekka nni gan tameɣra n ṣa wuḍan, seččen akk taddart nsen.

* Expression du jour :
“Ar ticki illa lxir, teshel tawant”.
Lxir dagi d lerbayeḥ d lerẓaq akk yellan deg dunnit. D amɛic ɣef ittɛattiben yemdanen. Lmaɛna-s ma txedmeḍ deg lxir n lerbayeḥ, ula d laẓ ur ittlaẓ ara bnadem. Illa umedya : “teshel tawant anda illa lxi¨.

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*