Amsawal n Ulhim (III)

– Bulla: Ihi ur tezmirem ara ad tḥelbabim* tignewt, neɣ ad tfeṛzem*, ula s mbeɛid, taɣect ḥlawen n ineɣlas?*

– Ulhim: Seg iɣelluyen nneɣ, mazal ur d-nufa yara abrid unekcum n igenni, maca a nuɣal a naweḍ.

– Bulla: Nesla yagi qqaren belli tesmuzgutem i ccweṛ d lbaḍna ineɣlas, dayen iken-yessawḍen ad teẓrem lbaḍna d lemcawarat d unejmaɛ n ineɣlas. Deg ayagi i si tɛalmem seg wayen ara yraden af lumma n txelqit. S wayagi tewwim-d s lexbaṛ n tbaḍnit illan teffer. Amek ara d-sfehmem ayen teslam af tyita yaɛnan Saɛul (Saul) d twaɣit ara t-id iḥazen netta ak d uxxam-is?

– Ulhim: Lliɣ smuzguteɣ i mi aneɣlus n Sidi Ṛebbi yessaɛlem Sid nneɣ Dawed. Nekni ur nessin ara lbaḍnat n Sidi Ṛebbi u ur nezmir ara a tent-nissin. Yal tikelt Bab Igenwan ara d-azen abessar* ɣer txelqit, nekni nettmeḥgagi-d* ɣer deffir-s. Mi i yeqḍa aseɣlef-is*, a nekcem ger medden ad nawi af ayen temmeslayen. Ma d asfirec* kan n cetla n Adem, tunsa nneɣ ad tuɣal d ciṭṭuḥ. Amer a wi-yufan, inedruyen* d tebaḍniyin* ur ttwaffarent ara fell-aɣ, ili n aɛlem af zik tadyant n Ɛisa lmasiḥ u a neḥsu ɣef lawan usdid* ara d-yader deg igenni.

– Bulla: D acu akka n lmunfiɛa inek ar wayagi?

– Ulhim: Tella lmunfiɛa tameqqrant deg-s ɣur-i. Degw aya, ad sɛellmeɣ s lḥir Hirud*, mara isenger llufanat, ma akken Sidna Ɛisa lmasiḥ yeddukel d yemma-s ar Maṣer – Aah, amer ɛellmeɣ…

– Bulla: Γas akka, ulac d acu ik-iqqurɛen a yiwen umakus*, ad tawḍeḍ Sid nneɣ deg ubrid n wedrar n Maṣer?

– Ulhim: Lukan ḥsiɣ akka d netta tili baɛdeɣ fell-as mačči a tqerrebeɣ, maca ṣṣifa-s n umdan tesseɣleḍ-iyi. Ḥesbeɣ-t d amdan am kečč gaɣ aqarur* ɛerḍḍeɣ-t ar yal n tɣwasiwin, ɣur-sent yiwet ur t-id-lɣeḍ*, imi ziɣen* ɣur-s aɣleb wayen is-sunṭec-ɣ*.

– Bulla: Melmi i d-terriḍ s lexbar belli netta d Illu n tidett?

– Ulhim: Mi yettwasemmeṛ af umitag*, dɣa ḥusseɣ i wafud-iw* immar, tanezmart-iw* teqnunneɣ*. Greɣ tamawt i yiṭij u walaɣ-t ifsex*. Serseɣ iḍarren-iw af tmurt, lla tettenhedduy. Lmeggtin kkeren-d s ibaddi glan-d s lekfenat-nsen; tagnewt tetterḍiḍis s weḥbak s iferrawen n ineɣlas*uzzlen-d zzin-d i Gulguṭa*.

– Bulla: Dinna fehmeɣ bab n txelqit d win n txelqiyin, netta iɛemmeden iman-is ittwacud-d ar ttejra n umitag.* S winna akken ittusemmeren ar umitab, anda d-terriḍ s iman-ik s tnezmart* ines, ini-d, acḥal n telmasin* deg leḥsab nwen u acḥal degwen, ma llan iwetmen d ttwetmin deg tellam u acḥal n talɣiwin* id tbegginem iman-nwen akken a d-binem am yemdanen?

– Ulhim: Ur d-wwiɣ ara s lexbaṛ n umḍan*n igulfa : n iɛsekkeriyen, fiḥel leḥsab degneɣ, ḥsiɣ kan anwa actal* ɣer ttekkaɣ.

– Bulla: Anwa ɣer i tettekkaḍ ihi?

– Ulhim: Ar tin n lɛulam timeqranin isselmaden tidwitin* ak d icekkiwen.

– Bulla: Ini-yi ma degwen llant tiserkam neɣ tifalangatin* timcumin sennig tiyaḍ ? Anwa i izerraɛen tiberxidas dagi di txelqit?

– Ulhim: D nekni. Neskellef daɣen af ayen aɛnan : aɣuṛṛu, tibulaɛet*, tinnuzɣa* tikist* ak d tilumaɣt*

Amawal:

tḥelbabin: escalader
Ineɣlas: anges
ccweṛ-lbaḍna: secret-conseil
Saɛul: Saül
abessar: messager
azen: envoyer
inedruyen: événements
tibaḍniyin: secrets
usid: précis
amalus: maudit
lɣed: séduire
tilmusa: espèces.
aseɣlef: mission
afud: force
umḍan: nombre
igulfa: légions
actal: espèce
tidwitin: joies
iccikiwen: malices
aqarur: sottise
sunṭec: offrir
amitab: croix
tanezmart: puissance
teqnunneḍ: écroulée
ifsex: éclipser

* Amawal , Ed Alger 2003

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*