Anida-ten tura

Yiwen yeṭṭef mmi-s deg ufus, leḥḥun, leḥḥun akken armi i wḍen ar yiwen umekkan, ufan yuɣal d axrib. Dɣa mmi-s nni yenna : — A vah, dacu-tt tagi ?
Vava-s : — A mmi, tagi d tamdint n Ṛuman i zman aqdim.
Mmi-s : — Ṛuman agi, anida-ten a vah ?
Vava-s : — Anida-ten ? Tura ruḥen syagi a mmi.

A vavat ak d mmi-s ttkemmilen avrid nsen. Uɣaln leḥḥun, leḥḥun, ufan yiwet n tmezgida* n ifransisen. Inteq diɣen mmi-s ar vava-s, yenna : Retour ligne automatique
Mmi-s : — A vah, dacu-tt tagi ?
Vava-s :— D timezgida n Ifransisen a mmi
Mmi-s : — Anida-ten tura ifransisen agi a vah ?
Vava-s : — Anida-ten tura ? Ruḥen syagi.

A vavat d mmi-s, ttkemmilen avrid-nsen, leḥḥun, leḥḥun armi yufan taqubett tettreqriq ttazegzawt am leḥrir. Dɣa, mmi-s yenṭeq ar vava-s yenna :Retour ligne automatique
Mmi-s : — A vah, dacu-tt tagi ?
Vava-s : — D lǧamaɛ a mmi.
Mmi-s : — Lǧamaɛ agi wi t-ilan a vah ?
Vava-s :— Lǧamaɛ agi n waɛraven a mmi
Mmi-s : — Aɛraven agi, anida-ten tura a vah ?
Vava-s :— Anida-ten tura ? A mmi mazal-iten dagi reggwin tamurt nneɣ yernu gumman ad ruḥen syagi a mmi !

Lemɛani n ddunit :

Tura yusa-d lawan akken ad tsemmim i tarwan nwen s yismawen nneɣ mačči s widak n iberraniyen. Tamaziɣt d ahil*, ur yelli d ttkaɛrir neɣ d ccɣel n yeqrar. Akka diɣen, am akken i d-nniɣ yal tikelt : iwweḍ-d lawan anda yal aqbayli anida yalla ad yettmeslay, ad yesseqdac tutlayt ines. Yal Aqbayli yewwi-d fell-as ad yessexdem widak i ylemmden tutlayt nneɣ d imezwura. Tura d wagi i d abrid n tuffɣa si leqrun ṭṭlam ddaw n uzaglu icenga. Ḥadret ad tiɣilem d akellex n d tmesxir ! Anect-a d ahil akken ad d-bin fell-aɣ tafat. Illa diɣen wayeḍ : tarwa nnwen, iwwi-d ad temlil d widak am nutni akken ad snerni adrum nneɣ, akken ur negger ara. Tilawin nneɣ fkant aɣ taxessart seg asmi i qqaren deg lakulat n uberrani. Tamusni telha-asent, maca tidak nneɣ ruḥent deg txessart. Tesmirint tarwa nsen, ssefruruxent i lberrani. Ma tkemmel akka anuɣal d takemmic ula deg akal nneɣ. Iqγayliyen n tmanaɣt, xilla degsen truzan, uɣalen ernan ar ucengu n tarwa Uqba Ibn Unafaa*. Tilawin tiqbayliyin mazal iten deg lkuma* n tiɣyulit d tmerkuvit. Amer di fehmit s tidett, tili ad walint kan tudayin d tifransisin amek i xeddement, ad fiqent. Maca, teḍra yidsent am tejra n leffaḥ ar d-yarwen lverquq. Tedra yid-sen am teḥjurt n sekker mara tefsi deg ufenǧal n waman. Sekker nni illa, maca tafjurt nni ulac itt. Akka ad yefk Yilli Laɛqel !

* Tikti I :

Xilla n Iqγayliyen akken ara wḍden quset (40) iseggasen ak-in,in : turta nekwni dayen, nmeqqer, d imɣaren ! Amek armi deg tmura i rebḥen, anda tuẓa tmusni, xas amdan yewweḍ seddiset (60) i tmeddurt is, dima ad ikkemmel leqdic ines deg ayen yessen. Amur ameqran, n wid yeffeɣen lantrit ; ttarran-tt ala iw qesser n dduminu, d uḍeggaɛ n lweqt, d win n tazella ar leǧwamaɛ. Widak mazal ǧrhdit ar tura, zemren ad slemden i ilmeẓyen ayen ssnen asmi llan di l’Europ neɣ d imeksawen. Illa yiwen wergaz nekk as-erreɣ tajmilt tameqrant. Wagi d Ḥmed Amour. Argaz agi isnulfa-d yiwen uɣerbaz anda yesselmad teknik i ymectaḥ. Yernu gmatneɣ agi ur yesɛa kra n ttawilat. Acu kan ibɣa ad iqdec i lǧil agi imeẓyanen akken ur ten yettawi ara ucengu a ten-isseqdec deg ayen ara ten-yawin ar nnger.

Tikti tis II

Awal-iw i widak agi yettazzalen ar uxxam n Yilli. Tserrifen d imelyan, xilla deg tmurt n Iqγayliyen ur ufan ara ula d aɣrum at-rwun. Acumi tadrimt agi ur tt-ttakken ara i tuǧǧal d ibujilen d imeɣban nneɣ n tmurt ? I wacu ara ten-seddqen i tmurt n uberrani nekni neččur d imeɣban. Inna-k umedaya : “Win ibɣan ad ixdem lewqam, yezwir qbel seg at wexxam !”

Amawal :
ahil : programme
Uqba Ibn Unafaa : guerrier arabe
lkuma : meɣrud yekkaten aqbayli af tutlayt d tjaddit-is.

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*