Awal n Muhend A. Bessaoud (IV)

Boumdyen, ak d Wegraw Imaziɣen ?

Asmi yesla Bumedyen belli nessuli Afraw Imaziɣen dagi di Lpar, yesnejmaɛ-d widen i t-iqerben deg yesɛa laman, yenna-yasen: “attan lḥala d ir-itt), atan sullin l’Académie Berbére di Lpari,…” Amek i yi-d yewweḍ lexbar? Nek Muḥend Aɛrab yellan di Lpari, attan amek teḍra : ger widen akken ak d Bumedyen, yella yiwen d ameddakel-iw, d Aqγayli. Wagi, tamurt-is d At Wassif, maɛna di Tyaret i d-yekker. Γas d Aqγayli, Bumedyen ur yeẓri yara. Di Lmerruk n nemyussan, asmi zegreɣ ɣer dinna di lgirra nni. Argaz agi illa d aqdim di PPA. Ugar n15 iseggasen i d-yewwet di leḥbas, tagara yeḥkem netta ak d Bumedyen. D netta i yi-d-yessawḍen awal n Bumedyen, yerna yenna-yi-d: “atan ɣur-k att tixreḍ si temsalt agi n tmaziɣt, tt-agi i d ṣṣeḥ. Ur feccel ara”. Akken i yi-d-yessaweḍ lexbar i yas rriɣ lǧawab-iw. Nniɣ as , kkes aɣbel, ayen ɣer nekker ur n feččel ara. Γas naɛya nekni, a d-kkren widen ara tt-yesselḥun”

Bessaoud est un agent d’Israël, de la CIA….! ?

Ulac ayen ur d-ssufɣen ara felli. Ulac laɛǧeb ur d-nnan ara; atan ixeddem i Israël neɣ i Marican i la CIA ! Lḥasul, kul ass d lexbar ajdid. Ayen tesserwet l’Amicale akken att serwel medden fellaɣ. Ur teǧǧi lekdeb, ur teǧǧi asigged n wid yettwassnen deg “Wegraw” . Acḥal n wid i d-yewwten ussan di leḥbas di Lzayer. Ad iruḥ yiwen akken ad iẓer arraw is, tagara at cekkelen ticki yeffeɣ si lbabur neɣ si labyu di Maison Blanche. Ayen akk texddem l’Amicale, nettat, tettak ismawen i la SM. Γurneɣ imiren ulac lxilaf : l’Amicale neɣ la SM kif kif ! Imiren mačči am tura. Imiren teǧhed l’Amicale agi, ur tengir ara. Ulac lqahwa i yasen-inesren, yernu sɛan lɣaci aṭas.

Le gala amezwaru i nexdem di 1969, di la Mutualité ?

Lgirra yekkeren nekni ak d l’Amicale tessemɣer asmi nexdem le gala nni di la Mutualité. Assen, yella Slimane Azem ak d Saɛdawi Saleḥ. Ma d Yeḥyaten, niqal yeqbel, tagara ussan-d ɣur-sssagden-t dɣa iwexxer. Assen, nexdem 1200 n les affiches. Nexdem tirebbuyaɛ i d-yezzin.

Ziɣen mazal nekfi ccɣel nneɣ, widen n l’Amicale zzin-d fellasent ksen-tent, yernu qaren i medden “dayen i yebṭel le gala”. akken kan nesla dɣa nek ikcem iyi demmar, rfiɣ d ayen kan !

Amek i d ixef-is ? Uriɣ yiwen n “trakt”, ssyen nessuffeɣ-it-id ɣef 26000. Ulac tiɣmert neǧǧa, anda tella lqahwa n weqbayli newweḍ-itt. Mi nebda neznuzu itikiyen, aṭas i d yussan akken ad aɣen s ujemmal. Wid d-issutren nugi, axater nfaq d wid n l’Amicale, wwten akken ad ččaren la salle, syin ad srewten akken i yasen yehwa. Nekni nenna yasen : ma d sin neɣ tlata yelha, ma ulac win yebɣan ad yekcem a d-yass ass n tmeɣra !

Tiḥila n l’Amicale meqqerit. Yiwen niqal yella yidneɣ deg “Wegraw”. Γas ur a s-d-nessukes ara, maɛna yella ccek fellas ixeddem yidsen. Assen yusa-d ɣuri, yenna yi: “yebɣa 100 imekwan i yemdukal is”. Assen kan nefra yid-s. Ass n le gala, mazal d-yewweḍ lawan nni d-nenna, la salle teččur ulac anda ara terreḍ. Akken nebɣa i teffeɣ. Tidett, ttikelt tamezwarut i d-yella le gala n teqbaylit kan. Wammag l’Amicale, kul tikelt a d-awin 10 ara iɣennin s taɛrabt ad rnun yiwen neɣ sin ad ɣennin s teqbaylit snat n tuɣac. Imiren d Yeḥyaten d Ukil Aɛmer i ḥemmlen aṭas. Iban d nnif akk i dyewwin wigi d-yusan. Yernu amur ameqran d irgazen kan. Akken slan medden attan l’Amicale tusa-d tt-taxsimt, ugaden a d-awin medden arraw nsen neɣ tilawin nsen. Γas akken at l’Amicale zzin-as i wemkan nni, ččuren tiwura n umiṭru, lɣaci ur fcilen ara. Ussan-d akken ad bedden, yewweḍ-iten nnif. Assen tt-tazmert i yasen tt-yeksen i wigi n FLN, tili welleh ar d srewten degneɣ. Nekni, daɣen, newwet akken ur d-ittili yara ccwal; akken ur tekkat ara “difandi “Fransa fellaneɣ. Anda nwala truḥ att tekker, ma d win nneɣ ad a s-nini ad issers iman-is, ma d win n l’Amicale nni, a t-id-nawi ɣer beṛṛa as nehdeṛ kan. Ur tettuɣ ara yiwen n l’Amicale. Ur t-ssineɣ ur yelli. Yusa-d ɣuri, ijbed iyi ɣer tiɣmert akken ur t-id ẓerren ara ccifan is, dɣa yenna-yi-d: “Yaɛtik ssaḥa a si Bessaoud ! Akka i xedmen yergazen. Γas ttwaqqneɣ d wigi n l’Amicale, nek d Aqbayli, aqli yidwen. Almi ttura i yaɣ d-yuɣal yiseɣ. Welleh ar laɛwam agi ineggura, ula deg unejmaɛ n l’Amicale ar s teqbaylit i nheddeṛ. Niqal wwten “difandi” , d lbaṭel nni aberkan n Lzayer i d-izegren ɣer dagi. Att hedreḍ s taɛrabt neɣ susem”.

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*