Belaid At Ali «I tmurt nnegh» (III)

ΓNIMA D FAḌMA, (ɣef-brid.)

— Xic! Xic! a yelli, lemmer a d-yenṭeq uḍdar-im!…

FAṬIMA, tekker, terfed taɛekkazt-is.
— Nek, dɣa, taqsiṭ agi kan thelk iyi. Mmi-m eɛni mazal d-yettenkar? Taswiɛt neɣ tameddit a d-uɣaleɣ. Adruḥeɣ : ggunin iyi waman. d acu ara yi-ssiwḍen ɣer tala n yeɣzeṛ? meskud (skud) meqqar ur yerwi yiṭṭij ! … Nwekkel-asen Ṛebbi!… ǦǦiγ ken di lehna

DEHBEYYA
— Ṛuḥ d wayeḍ a xalti!

ΓNIMA, din-din kan tetaxer-d di tderǧett ɣer t dekkatt, teṭṭef amkan n Faḍma. Tessenɛet s asqif.
— A yelli! nniɣ-as aɛni ur tetteffeɣ ara yak essyagi ass-a! Yerna, ɛni tuɣal as ttanummi: mkull ssbeḥ lla tt-id ttafeɣ dagi!

DEHBEYYA
— A weltma, atan d ayen twalaḍ: mkul ssbeḥ ad-af tasebba: taswiɛt ttabratt, taswiɛt d aya, taswiɛt d aya. Teṛẓa-yiaquerruy iw; s akkin nek cedhaɣ ad sweɣ lqahwa-w weḥd-i am nek am lmumnin!

ΓNIMA
— A Ṛebbi, kkes-iyi-n axir! Llant tiyiḍ, a weltma, ur ttseḍḥint ara: ad as tiniḍ ččant ulawen nsen* d arkul! A teqqim ɣur-m ass kamel s-ṭṭmaɛ kan n-tfenǧalt neɣ n telqimt! A Ṛebbi, ssṛaɣ, txil-k!

DEHBEYYA
— Nek, ladɣa, a weltma, i yi-neqqan aṭas, ttin ara dd-iṛuḥen s-tiḥḥerci: ulac i ḥemmleɣ am tin ara yi-d yessutren kan ɛeinani i-wudem n Ṛebbi. Ulac, -tidett i Ṛebbi! -ulac tin ara tekṛuḍ am tin ara m-id yasen s-usqizzeb! Atan nekkini…

ΓNIMA
— Kemmini…Kemmini! ma tmettleḍ iman-im ɣer tigi yak, dɣa xas… Ahat tella tin ara d-yecbun aḍaṛ-im? Dɣa, tibekitt agi n Faṭima At-elḥaǧ, tesɛa idrimen ara tt yeččen…

DEHBEYYA
— Gerɣam Ṛebbi!…

ΓNIMA
— A yelli, kem d neyya! S-wuzzu n watmaten-iw, ar d ayen-is-ara taɣ yakk tamurt agi! Meɛna yeččur wul-is d ccḥḥani d lebɣeḍ. A yelli, tabeɛ, amer tettṣeḍḥi, ur t-tellif ara ṛebɛa teslatin!…

DEHBEYYA
— Eɛni…d nettat?…

ΓNIMA
— Ay asmi…NNiɣ-am, kem d neyya! Ihi tettamneḍtt mi ara m-teqqar d arraw-is i tent yugin?

DEHBEYYA
— Nek, tin ara yeggallen ttamneɣ-tt, imi nek lxeṛttum ur sseḥnateɣ ara.

ΓNIMA
— NNiɣ-am, kem d kem… Dɣa tagi kan swiɣ ɣur-m ad yiy tuɣal d ṛṛaǧ…

DEHBEYYA
— Xic! Xic! Ulayɣer limin…

ΓNIMA
— Awer tesɛauḍ ig xicen! Ar d nettat ig-telfen snat n tlawin n Muhend d snat n Lḥusin.

DEHBEYYA
(tekker, tekcem s axxam, tufa mmi-s akken kan yekker deg iḍes. Teddem taɣellayt, tewwi-tt yides ɣer beṛṛa, tuɣal s amkan-is.)
— Hdeṛ kan s-laɛqel, amer a t-id nessaki!.. Ihi… s akin… amek…
(Di-ssyen, uɣalent hedderent kan s-usbecbec, deg umeẓẓuɣ s ameẓẓuɣ…)


Logo : Tableau: Femmes kabyles d’Issiakhem

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*