Pas d'image
Kabylophonie

Tawtult tuḥrict d wuccen

Yiwen wass tcebbeḥ tewtult. Imlal-itt-id deg ubrid wuccen. Isteqsa-tt ansi i d-tekka. Terr-as :  Tawtult : Seg lexla.  Uccen : d aci i txedmeḍ ?  Tawtult, tenna : eẓẓiɣ tameqqict* ibawen. Mmɣin-iyi-d d ijeǧǧigen. Glalzeɣ* deg-sen. Lsiɣ taqendurt n ṛṛqem […]

Kabylophonie

« Spice d’un con »

Cette histoire s’est passée, il y a quelques années, dans un autobus parisien. J’espère qu’elle vous fera au moins sourire. Acu-t wass-nni, nekk d tmeddakelt-iw, nruḥ a d-neqḍu deg yiwet n temdint iwmi qqaren Baṛbeṣ. […]

Kabylophonie

“V” di tqvaylit

Zik, tamuɣli tella-d s asdukel n tmaziɣt ɣef waya i gan agemmay ara isaɛden akk timeslayin n tefriqt ugafa, xas akka ttwamedlent wallen ɣef usekkil-a “v” nefka-t d asfel ɣef tmaziɣt yernu xas yettwaru s […]

Pas d'image
Kabylophonie

Tamedyazt : Yiss-m

Yiss-m i yecbeḥ wemḍiq-iw Yak teẓriḍ tiṭ-iw Fell-am kan i ttnadiɣ Ḥekkuɣ i Ṛebbi ḍerr-iw Ḥṣu sebba d kemmini Ṭṭalabeɣ deg a zzehr-iw Ad tefhem tiɣri-w Ata lberj-iw d lxali *Asefru sɣur : Rabeḥ Larabi Amedyaz […]

Pas d'image
Kabylophonie

At laxert (II)

“Neẓra annect-a iɛedda i tmussni-nwen, d acu ɣas nɣab, aṭṭas n lumuṛ* i ɣ-icerken nekni yidwen. Tissin* ar da ɣurwen, ur yelli d ayen i ɣ-yehwan, neɣ d ayen nebɣa. Tamezwarut nussa-d a d-nesmekti lumuṛ […]

Pas d'image
Kabylophonie

At laxert (I)

Urgaɣ iḍ yezrin yiwet n targit ur nesɛi lmaɛna, ad zmumgen wid yerwan laɛqel, u ad xelɛen* wid i wumi yeffeɣ. Urgaɣ kkren-d kra seg wid yemmuten. Ffɣen-d seg iẓekwan-nsen. Yiwet n llebsa akk i […]

Pas d'image
Kabylophonie

Tamedyazt

“Terriḍ zzerb* i wallen-im Nekkini lla sugguteɣ*(01) ccḍeḥ Tnekkreḍ ayen ihder yimi-m Teččiḍ tavaḍnit* ssbeḥ Ass mara tqavleḍ lfaɛl-im* Ḥader* ayi-d-javiḍ* ssmaḥ” “Mi d-ḥder tizi n lqerḥ (02) Nettemyaɛqal d atmaten Mi d-ḥder tizi* n […]

Kabylophonie

Txelseḍ adrar s idamen-ik…

Lwennas temmuteḍ, tleuleḍ i lebda… Tiɣri-k a Lwennas mazal tettara-d ṣṣut deg-neɣ, tesmektay-aɣ-d ɣef wayen tecniḍ, d wayen tenniḍ d wayen i ɣef i teɣliḍ. Ɣas aka ur telliḍ ger-aneɣ maca aqla-k deg-neɣ, s tebɣest […]