Interview de Muḥend Aɛrav Bessaoud (I)

Dda Muḥend Aɛrav d yiwen wergaz mucaɛen seg wid d-tefka tmurt n Iqvayliyen. Ilul-d i taddart n Tgemmunt llejdid seg useggas n 1925. Ikcem ar ukabar n PPA. Akken ikker ṭṭrad n tegrawla n 1954 mgal imnekcem afransis « yeẓẓlen iḍarren-is » lqern d wezgen. Yuɣal d lkumada n ALN anda yefka tameddurt-is akken ad yekkes azaglu n urumi i yerran atmaten is Iqvayliyen d aklan u tamurt i yerra d ayla-s.

Ihi, yewwet am atmaten-is Iqvayliyen armi lzayer i tewwi timunent. S yenna am akken tecfam xilla deg-wen, teffeɣ-aɣ targa mxalfa. Ihi, netta ikemmel amennuɣ-ines si 63 mi d ilul ukavar FFS, yuɣal ar umadaɣ mgal imnekcem nniḍen, wagi d aqdim, d win n wacḥal n lleqrun aya, win isɣeflen iqvyliyen, d imaziɣen sumata. Wagi d imnekcem aɛrav-ineslem i irran iman-is am « wuccen yesburren taglimt n izimer » akken ad yessenger ulli.

Twalam diɣen amek ḥebsen at FFS, Si Lḥucin yettef-it lɛasker n Ben Bella i wumi neqqar i talit nni : « lgirra n waɛraben » (meḥsub gar-aɣ nekni d waɛraben am akken tɛedda tin n irumyen.
Tagrawt n FFS akken ma llan erran akk leslaḥ-nsen, « erran ddan » qbel ma Bumedyen ad yesseɣli Ben Bella, yeṭṭef amkan-is seg imiren. Dda Muḥend, ḥala netta ur nerra ara tamegḥelt-is i Ben Bella, acku irmel-itt deg umadaɣ wala.

Syenna akin, yedder kra n wussan deg Lzzayer ar Dda Racid Aɛli Uyḥya it-yeffren di tmanaɣt. Tagara idda deg ukamyu s tuffra, izger ar Lmerruk anda i t-id-imuger Mas Aḥerdan, iḍebber as-id imezger (passeport) amerruki, swayes i d-yezger ar Fransa. Akken-kan i yessers
aḍar-is, yebda ijemmeɛ-d kra n wid mazal « ur bran ara i ṭṭbel ar waman », maca am akken i tt-iwala si zik, i yenna yagi i Mas Dda Lḥucin : « bac ad ttnerbeḥ, ilaq newwet af taluft n tmaziɣt d tjaddit (lberberisme) abrid-agi ». Ihi am akken teḥsam, Si Lḥucin yumen d lsucilism (socialisme) ar tt-irebḥen, mačči d amennuɣ ɣef tmaziɣt.

Seg useggas n 1966 ixleq-d netta d kra n wid it-yecban Agraw Imazighen, anda lmeqsud ines akken ad yesdukel meṛṛa imaziɣen n Tmazɣa, ad erẓen azaglu n leqrun iberkanen n imnekcem n idger n Σuqba Ibn Unafaɛ.
Ihi a ken-d-fkeɣ imeslayen ines akken i ten-id-yenna deg yiwen udiwweni*(entretien) deg uɣmis « Aẓar » i d-yeffeɣen 1992.

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*