Laσcur n Ccix

Zik yiwen isem-is Lbacir Nat Uberkan, iruḥ ar Fransa ad i nadi aγrum-is. Tezzi-d lεid tameẓyant, yuγal ar tmurt ad is ad iεaddi ussan umaras (vacances). Ur yexdim ara am at taddart, acku ur s-yewwi ara laεcuṛ i ccix n taddart n t-Tefrawt. Imaren, ccix nni yuγal yerfa fell-as xilla; acku, ccix agi yuγ tanumi, mi d-tezzi laεid tameẓyant, At-taddart akken ma llan as-i-d- awin laεcur i ccix nsen.

Ass nni d ass n ssuq, yerja winna g webrid yettawin ar Ljemaε; iṛuja-t, ibedd armi i t-id yeqdaε, dγa inteq ar γur-s yenna-as: – Amek tura, kečč a Lbacir Nat Uberkan ?!…

Lbacir Nat Uberkan : – Acu, anaεm a ccix?…

Ccix : – Acuγer akka ?…, Tura keččini mazal ur iyi d-tewwiḍ ara laεcuṛ nni, am as ttaddart meṛṛa…?

Lbacir Nat Uberkan : Ihi ! laεcuṛ d-teqqareḍ, anaεm a ccix, walaγ-k, ur tenḥafeḍ ara lḥemdulleh, ur tenxesseḍ kečč d lwacul-ik. Ihi, illa yiwet n tağğalt akken ttigellilt, dγa fkiγ-as-ten i nettat…

Ccix n taddart, yezzi-yas s-uberḍi (mépris), yebrad i uqelmun-is, isewsaε, s-taεkazt-is, irfed-itt s-sin ifassen ar igenni, dγa isuγ s-wurrif, inna :
– Tegzem-iyi tkeffaṛt, ar d-tefkeḍ laεcuṛ agi inek neγ ar tura ar d wwteγ dagi ar d-alin waman !…

Winna , yenteq ar γur-s, immeγ sin ifassen, (yesnaεmel am akken at-iḥbes, amzun yugad “lbehan n sidi ccix”), yenna i Sidi Ccix:
– A Sidi ccix, tegzem iyi tkweffart nni i si tegulleḍ akken, a lukan a ttewteḍ dagi, ulin-d waman, ar d ak-εeggceγ dunnit-ik meṛṛa, yernu ar d ak-ttawiγ af yiri-w alamma d asmi temmuteḍ…!

Dγa, ccix yessader i uqerruy is, ikemmel abrid ar ssuq Ljemaε am netta am yemsewqen.

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*