Seksu n temẓin

Yiwen utunsi ikcem ar tmečča* akken “ad iɛemmer taɛebbuḍt-is”. Mi iqqim ar tabla, aqeddac ifka-yas-id lmini. Iddem-it, immuqel d acu ara yečč. Mi d yuɣal ɣur-s uqeddac akken as-d-yesserbi, inna:
Aqeddac : -D acu ara k-id-awiɣ ? (s trumit).
Atunsi : – Aɛtini kusksi taɛɛm cɛir ! (efk-iyi-d seksu n temẓin).(01)
Aqeddac yefhem : awi-yi-d seksu s wecɛir ! (s teqbaylit d lɛib ameqran).
Dɣa aqeddac inna-as : Dacu ara txedmeḍ akka s wecɛir ?…Aɛni teḥwaǧeḍ-t akken a ttxemmeleḍ* tasumta ? Imiren kra yellan dinn d aqbayli iṭṭerḍeq ttaḍsa armi i felleqen. Atunsi ittmuqul kan yewhem dacu aka iḍran. Ikker-d yiwen isfehm-as yuɣal ula d netta isserḥ-as i taḍsa armi i ikuffer.

Amawal:
tmečča: restaurant
ttxemmeleḍ: bourrer, remplir

Lemɛani n dunnit:
* (01) Tarwa n xira am akken twalam u am akken i tḍerru dima mara yili aqbayli zzat n waɛrab; tagi, ulac win ara sen-tt-yeksen: “ttutlayt-nnsen i zeggiren ar zzat. Nekk teḍra yidi yal tikelt di tmurt neɣ deg lɣerba. Yiwen wass, ibedd-d s tkerrust yiwen kra n buččamar s uqendur deg tmedint n Freha; ibda lla d-ittmeslay s taɛravbt am akken irra-yi luleɣ di Mekka. Yernu nekk werǧi i ɣriɣ taktabt, maca, akk-a i tga “tarwa n bexta” akk d iḥerkiyen nneɣ iddan yid-sen. Ihi, a d-uɣaleɣ ar buččama amcum: netta yettmeslay-d s tegnawit-is, nekk ttmuquleɣ-t kan s wallen armi i ifuk ameslay, imiren nniɣ-as: Nekk mačči d aɛrab ( s teqvaylit) ! Dɣa, irra-d s teqbaylit ula d netta: Ula d nekk !!! Erriɣ-as: ihi acuɣer i yi-d ttmeslayeḍ s taɛɛrabt ?
Akk-a ihi i ilaq, ur sen-sawalet ara s tinna nnsen alamma teḥwaǧem ad teqḍum lecɣal-nnwen ar ɣur-sen.

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*