Seksu wi t-ilan

Kra n medden qimen deg ttberna i Lpari ; bdan ttmeslayen gar-asen af seksu wi t-ilan, ma n waεraven neɣ n imaziɣen. Gar-asen ikcem-d yiwen “am wanzad deg useqqi”. Inteq-d, ziɣen d aǧiǧli, d aεrav. Inna deg awal-is :
Aǧiǧli : – Seksu yagi, ihi, n waεraven, acku yura-d deg uqran yagi. Wayeḍ d aqbayli qqaren-as : Si Vussaεd, iqqimen ar tama-s, yerra-as-id, yenna :
Si-Vussaεd : – Anida yemmerki akkagi ?
Aǧiǧli :- Iiih, s tidett yurra deg uqran iiih ! Yura ihi, deg yiwet n tsurett anda teqqar-d ’ ” fi taami al-meskini ! “.

Dɣa imiren kra n Iqbayliyen yellan din ṭerḍqen fell-as d ttaḍsa armi kuffren af tikelt imi walan d ttikerkas. Si Bussad ikcem-it wurrif, acku iḥsa belli izayriyen agi nniḍen af ayen yaεnan amezruy, kra yellan qqnen-t ar ddin ak d umezruy n Nnbi Muḥend. Imaren Si Vussad* agi yenna :

Si Vussaεd :-Tura kunwi s wigi nniḍen, kra yellan deg ddunit, d kunwi s izegzawen* agi i t-id-isnulfan ? Berkat-aɣ, naεya s tmesxirat-nwen ! Amer di tefhimeḍ ay ajeɣlal ur nemεin tili teẓriḍ belli seksu s tmaziɣt, acku “teεam” s taεrabt-ik d lqut, d tagwella* ! Aǧiǧli imir fuken-as imeslayen, yessusem am yesɣi.

Lemεani n ddunit :
Di tama n Iqbayliyen, llan anida i s-ssawalen akkagi s ttaεrabt i tgwella. Ruḥet ar rasturat n At Yiraten, mara teqqimem ar tabla, ad twalim s tidett, nutni akka is-ssawalen. Izayriyen izegzawen*, kra din tesmirin-t ar tama icerqiyen. Yal tikelt ara d-mmeslayeɣ d yiwen deg-sen, ma d ayen yelhan ad ak-inin belli illa deg uqran, d Nnbi Muḥend* i t-id-isnulfan d amenzu. 1) Tikelt tamenzut, hedreɣ-d af sadaqat n Labée Pierre. Inna-k yiwen deg-sen : “Aah, a wellah ar ayagi ar d Muḥemmed i t-id-yeslulen deg uqran-is !” “Lkuffar* agi d anqal it-neqlen kan fell-as”. Hataya ihi !

* Si Vussaεd, d argaz ameɣnas n tmaziɣt u diɣen yexdem tagrawla n 54 u yeqdec deg ukabar n FFS deg iseggasen nni n 60 armi yeffeɣ lantrit ; isubb ar tmurt ar tama n Lǧemεa n Saḥariǧ, anda yettidir tura akka. Xas akken d amrabeḍ, maca yeṭṭef deg tjaddit-is d amaziɣ u diɣen yumen s ddin ineslem akken i yumnen zik imawlan nneɣ sumata. Argaz agi yettnaɣ, yennuɣ tikta n At iččumar. Tajmilt iw i Si Vussaɛd i yuzzlen, yerẓan aqerruy-is d izukar n tmazɣa sumata akken taqvaylit ad trfed lqedd-is am lall-as tagnawit yuɣen tasga, tewwi as amkan-is.

Amawal :
Tagwella : nourriture en kabyle.
Seksu : une spécialité kabyle.
Teεam : nourriture en arabe
Lkuffar : non musulman, mécréant, athée, etc.
izegzawen : assimilés
Nnbi Muḥend : prophète Mahomet.

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*