Tadyant n Lḥaǧ Ameqran

Wagi qqaren-as Dda Ameqran, yettidir deg tmurt n Iqvaylyen, di tmeddurt-is settin n iseggasen; yuɣal-d yagi deg ayen i wumi qqaren : “axxam n Ṛebbi”. Segasmi id iḥuǧ, sawalen-as akk igad it-yessenen :” Dda lḥaǧ Ameqran”. Af akken d-qqaren, Dda Lḥaǧ Ameqran agi mi it-yuɣ lḥal di Mekka n Tesɛaudit, iweḥḥa-yas-id Yillu di lemnam yiwen n lxelq (lexyal), ibedd-d ar ɣur-s, yenna-as: “Sell-iyi-d a Lḥaǧ ! Ak fkeɣ yiwen lameṛ ad tessiwḍeḍ i Bujemɛa u Allun, tiniḍ-as amkan-ik atan ihegga deg lǧennet, tiwura llint-ak meṛṛa, asmi ar ak-d-yessiwel bab n txelqit”. Dda Lḥaǧ Ameqran mi d-yuki di lemnam, yewhem deg ayen i yesla deg targit-is. Imaren, inna i-yiman-is: “Targit am tagi werǧin dayen ara yeḍrun deg dunnit, acku argaz-agi ur yella ara d win i ytebɛen abrid n Ṛebbi akken ad yesɛu amkan-is deg tgelda n igenwan. Maca daɣen, targit-agi, a d-yezg d tidett imi d-teḍra deg uxxam n Ṛebbi. A lukan ur sawaḍeɣ ara lameṛ n lewṣṣaya, Bab nneɣ izmer ay-iɛqeb asmi ara yiṭṭef ufus-is. Ihi ad ssiweḍeɣ kan lexbaṛ-agi, acku, wiḥsan…?”

Kra n wussan kan, mi i d-yuɣal ar taddart, Lḥaǧ Ameqran iqelleb ad yemlil akken ad yesaɛlem Bujemɛa u Allun agi, af ayen i d-ittuweṣṣa deg uxxam n Yillu.

Yufa-t deg Lqahwa n Muḥend Uberkan n Tefrawt id yusan deg tlemmast n ssuq ljemɛa, Yufa-t lla yeddumun netta d wid yuɣ tanummi yal ass yid-sen, .

Bujemɛa u Allun, ɣur-s sebaɛi n llesna di tmeddurt-is, maca werǧin yerra ddhen-is ar tama agi n ddin sumata. Yal tikelt di ddurt, ittṣubbu ar Iɣrem a d-isew kra n tebyirin tiṣemmaḍin neɣ kra n lkisan n uzeggaɣ. D annect-agi akk i yesweqɛen Dda Lḥaǧ Ameqran, armi inna i yiman-is: “amek argaz am wagi yesɛaddan dunnit-is meṛṛa di Fransa, yeswan lexmir, yečča ahat timcelhin n yilef d ujambu, deg laɛmert-is ahat i yuẓam ṛemḍan, atg…, ad iruḥ ar lǧennet? Ilaq-iyi ad ḥṣuɣ d acu-t waya, a d-iḍḥu d acu n tɣawsa ifazen i yexdem akken Sidi Ṛebbi as-isemmeḥ u as-yesmug amekkan-is di ṛṛeḥma”. Dɣa azkka nni Dda Lḥaǧ iččur-asen tawurt n lqahwa, inna: Azul meṛṛa fell-awen a tagmatt ! Rran-as-id af tikelt: Azul fell-ak ula d kečč a Dda Lḥaǧ Ameqran ! Sḥa d lehna i lḥiǧ-ik, ḥemdulleh imi d-uɣaleḍ bxiṛ !

Dda Lḥaǧ Ameqran yerra-asen: Tanmirt-nwen akk-it ! Ittkemmil deg awal-is, inna: Azul a Dda Bujemɛa ! Tufiḍ-iyi-d lla ttqellibeɣ fell-ak, bɣiɣ ak-waliɣ, ttuweṣṣaɣ-d deg uxxam n Yulli ar ɣur-k; wwiɣ-ak-id yiwen lameṛ. Tura ma yella wamek a neffeɣ ar berra di sin kan a nehder.

Bujemɛa u Allun irra-as: Ih, yirbeh a Lḥaǧ, aqli-n ar ɣur-k dqiqa kan. Dda Bujmɛa imir yekker-d, iǧǧa irfiqen-is ttkemmilen urar n duminu, nutni ffɣen-d ar beṛṛa ad hedren ayen yellan ttabaḍnit.

Lḥaǧ Ameqran inteq d amezwaru: -Atan ttuweṣṣaɣ-d ar ɣur-k ak-iniɣ belli urgaɣ-k deg uxxam n Yillu, inna-k lxelq di targit:”as-tiniḍ i Bujemɛa u Allun n taddart-ik, amkan-is atan ihegga, tiwura n lǧennet llint-as meṛṛa”.

Bujemɛa u Allun iwhem deg ayen d-yesla, dɣa yenna: -D akellex it-ttkellixeḍ fell-i neɣ amek…? D nekk dɣa s tidett-ik ara iruḥen ar lǧennet ? Ad ruḥen yemẓulla d iddeyaniyen akk-a am tmital-ik a lḥaǧ Ameqran !

Xas akken igull-as ar yurga-t deg uxxam n Yillu, Bujemɛa u Allun igumma at-yamen. Maɛana, yuɣal yumen-it, acku Dda Lḥaǧ Ameqran ur yella ara d amdan yeskiddiben. Inteq diɣen ar ɣur-s, yenna:
Dda Lḥaǧ Ameqran: -Bɣiɣ a d-iniḍ ma ulac uɣilif, d acu i txedmeḍ di tudert-ik yelha akken Sidi Ṛebbi ak-ibudd s tikci am tagi ?

Bujemɛa u Allun, ikmez aqqerruy-is, ixemmem, ixemmem armi yenna: eeeh…. tella yiwet s tidett, maɛna a Lḥaǧ Ameqran, wekleɣ fell-ak Ṛebbi ma yeffeɣ wawal ad slen medden !

Dda Lḥaǧ Ameqran:- Ad ixezzu Ṛebbi ciṭṭan a Dda Bujemɛa ! I ḥerm-iyi wexxam-iw ala it-nesla dagi nek yid-k!

Bujemɛa u Allun imir yenna :-S tidett, ɣuri yiwen uburṣyun, acku teḍra yid-i laksida deg ufus (ur k-aɛni) di lluzin zik asmi xeddmeɣ akken di Fransa. D abyrṣyun n 200 alef i wagur. Ihi fkiɣ-as-t i Werdiya Nat Ali Awḍuf d warraw-is. Am akken teẓriḍ a lḥaǧ, meskint d tigellit, ulac ansi ara ten-id-yekcem kra n umesruf nettat d warraw-is; fkiɣ-as-t akkagi. Nekk lantrit-iw tqudd-iyi lḥemdulleh. Akka, tettawit-id yal agur tɛac deg-s meqqar, leḥq n weɣrum kan, hataya d acu yellan ! Ma d wagi?

Dda Lḥaǧ Ameqran: -Ihi d wagi kan…, acku ayagi d ayen iggerzen s waṭṭas. Tura fehmeɣ tamsalt!

* Amedya: Xilla deg Iqvayliyen “ttazzalen” msakit ar Mekka akken asen-ssawalen :”lḥaǧ leflani….”. Netta ayagi meṛṛa akk akken asen-gen mdden leqdeṛ, aten-ttɛuzzun, aten-ttqadaren, atg…

Ulumaɛna, alukan terbiḥeḍ a yul, tili ayen akken ara iḍegger bnadem af lḥiǧ-is (lewhi n 240.000 da), aten-iseddeq i ymeɣban n tmurt nneɣ, d winna i d lḥiǧ n tidett. Illa deg lemtel n teqvaylit neqqar-it si zik : “win ibɣan ad ixdem lewqam ad yezwir seg at uxxam”

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*