Tadyant n Mḥend u Bujemɛa (IV)

Tassɛdit: -Ɛaslam-nwen, mreḥeba-yis-wen, mreḥba yis-k a Ccix Aɛli!
Yekcem kan Ccix Aɛli, temmeɣ a ttsellem af uqerruy-is, dɣa netta yekna-d. Teddem-d diɣen afu-is a tessuden. Imiren, yenna: ḥacam, ḥacam a weltma!

Syenna temmeɣ tessers-asen-d tisumtiwin d waɛdil i Ccix ad itekki aɛrur-is. Tama tayeffust-is teqqubel amuḍin, netta lla yettkemmil deg unazaɛ, acku tawla ur s-tsubb ara. Iddem issers afus-is af twenza-s, akken ad iḥuss i tawala ma teǧhed. Awal-is amazwaru, awal n Ccic, inna: -D abeḥri n lǧunun-it yewwten! D iɛafriten-it-id yewten, ur ken aɛniɣ d samɛin d lmalayek! Ittkemmil as : Si kra n terga d d-yeswa aɛni wergaz agi inem ! Tura as-ṛquɣ kra n waman s yenna ad yaf ccfa ncalleh ma yebɣa bab nneɣ ! Iddem-d tattafttart-is, ibda lla yesgemrij* s tisurtin n taɛrabt d tteqvaylit, seg ul-is kan, ala icenfiren-is imi tettwiwilen. Ticki-kan a d-isufeɣ yiwen wawal. Afus-is ayeffus iṭṭef win n umuḍin wayeḍ iṭṭef ttesbiḥ iḥetteb tiɛeqqucin yiwet-yiwet ,yettmuqul ar ssqef. Tikelt ibra i wallen-is ar zzat-s kan. Ccix iga amzun d win mi iɣab laɛqel-is. Armi i yfuk, asgemrej-ines, s-yenna iddem-d tadwatt ni ines d umru n uɣanim deg uqrab. Ibda lla isxerbic af tewriqt ttamellalt, tira icban “am anida nnuɣen yemcac”.

Ad ibbeɣ ixef n uɣanim, ad yaru, akken, akken armi iččuṛ tawrṛiqt s usxerbec n taɛrabt. Yessendeh Ccix Tassaɛdit, yenna: – Awi-d lkas n waman as ten ṛquɣ a ten issew.

Texdem akken is yenna, tessers-as-id lkas n waman, iger iccer n lkaɣeḍ yuran iger-it ar daxel, yerwi-t s-uḍaḍ-is. Imir yefkat i umuḍin ad ten isew. Isegerger iten ɣef tikelt, s yenn yessers aqeṛṛuy-is af tsumta, yuɣal ar tnazaɛt-is.

Tassaɛdit terra taɣellayt ar lkanun ad serkem aman i lqahaw tura imi ifuk Ccix lektiba-s. Ṭaher izdew-d ar tama tazelmaḍ-ṭ n Ccix, ittmuqul kan s-wallen deg-wayen yettwali ttikelt tamezwarut. Icewwel-iten s unazaɛ umuḍin segmi i d-kecmen mačči yeḥbes.

Ciṭuḥ akk-a, atay wi-d-yesṭebtuben seg tewwurt n beṛṛa. Nna Tassaɛdit (akken-is qaren kra) tekker ad ttwali anwa wagi; tenna: – Anwa kečč… ? Terra-yas-d taɣect n wergaz meqqeren: – A d nekk, Saɛid ! Terfed imiren azekrun n tewwurt; Tassaɛdit, tenna: – Ɛaslam-k a Dda Saɛid, mreḥa yissek ɣurneɣ ! Netta: – mselxiṛ fellawen, akem iɛuzz Ṛebbi a weltma ! Teddun, tezwar zzat-s, netta yenna:

  • ters-d kra n talwit af umuḍin ? Mazal ur d terra-yara s wawal, ččuṛen tawwurt. Am akken tetturebba, Nna Tassaɛdit tbedd ɣers xas akken n taddart yernu yettili yasen. Lemqadra yellan gar medden, tagi dayen ig zedɣen yal Aqγayli aḥrur. Teddem tejbed-d axellal deg ucacfal d ttsumta, tezzewer asen ad iqqim.

Saɛid: -awi-d kan tasumta, fuḥel akk annect-nni !?

Tassaɛadit: – aha-kan a Dda Saɛid tuklalem akter n wakka, yak ar ticki ḥesleɣ d kunwi ittafeɣ ! Issusem kan ur s-yerra yara s wala, yelha-d d umeslay netta d Ccix Aɛli; inteq-d yenna: -atan d cwaṭṭen-it-d yewten ! Tura mi serqiɣ kra n waman ad yaf talwit ma yebɣa Ṛebbi !

Tassaɛdit lla-d slalay ifeǧalen asen d-serbi lqahwa. Terna-d ssniwa tt sekrit, tebda tesseqsay degsen qbel asen d-ffi. Anwa ara yesmugen ayefki, neɣ ttaberkant kan? i sen tenna. Ccix Aɛli yenṭeq: – Nekk axiṛ-iyi ttaberkant-itt ḥemmleɣ ! Tassaɛdit daɣen tesseqsa Saɛid: – I kečč a Dda Saɛid, ttaberkant neɣ s-uyefki? Nekk: – erra-as-d kra n uceffay d snat n teḥjurin ! Tessuter daɣen Ṭaher, i kečč a Ṭah…? Amek-itt tḥemmleḍ ? Ṭaher: – azgen ttaberkant, azgen s ucefay, err-as snat d uzgen n sekkeṛ, ḥemleɣ a ttiẓẓid ! Ccix Aɛli atan tura ifuk taɣuri n tsurtin s usgemrej-ines af umuḍin. Saɛid yenṭeq ar Tassaɛdit n At Aɛli u Meẓyan : – A yak si zik d wagi i d ṭṭbib n tmurt n Iqbayliyen.

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*