Tadyant n Ureẓqi ak d Qeddur

Imlal uqvayli d waɛrav deg tmanaɣt n Lpari, akken kan it-iwala zzat-s, inṭeq ara ɣur-s s tegnawit-is. Aqvayli iɣaḍ-it lḥal imi ttikelt tamenzut it-imla, inteq ar ɣur-s s taɛravt-is. Ihi, hatay d acu is-yerra s umeslay mas Areẓqi avayli aḥerri.

Qeddur: Mlaḥa bata ndah law-li (s taɛravt).

Areẓqi: – Ur fhimeɣ ara d acu i d-qqareḍ ay amexluq n Yillu ! (is yerra s teqvaylit) !

Qeddur: -Ur tefhimeḍ ara taɛrabt ? Kečč mačči d Aɛrav ? (s trumit i ttemmeslayen seg imiren).

Areẓqi: -Aɛni yura af unyir-iw nekk d aɛrav ?

Qeddur: – Ittbin ɣef udem-ik belli d aɛrav i telliḍ axṭet acebbub-ik d averkan

Areẓqi: -Aaah, tḥesbeḍ-iyi d aɛrav, acku acebbub-iw d averkan ?… Akka i ɣur-k i d aɛrav ? Ma ɣur-k kra n win u ɣur acebbub-is berrik neɣ di ṣṣifa-s d axemri, d aɛrav? Ini-yi-d ihi ma Iṭelyaniyen, Ispenyuliyen, imi ula d nutni acebbub-nsen d aberkan ma d Aɛraven i llan ?

Qeddur: -Maca , kečč tferka taɣerbit !

Areẓqi: -Atan as-neḥseb ttidett-id nniḍ, nekk tferka taɣerbit neɣ akken teqqarem “d amuɣrabi” (yernu awal agi kerheɣ at-id-iniɣ acku s taɛravt) Iqennaɛ-ik i wakken ay-iterreḍ d aɛrav ?

Qeddur: -Ih!

Areẓqi: (dɣa immeslay-as s teqγaylit) Ihi, ma tfehmeḍ ayen i ki-neqqareɣ ?

Qeddur: -Ur fhimeɣ ara tagnizit-nwen ! Siwel-iyi-d s taɛravt !

Areẓqi:-Tura id-nniḍ, imi acebbub-iw d averkan yernu n tferka taɣerbit, nekk d Aɛraγ i lliɣ.

Qeddur:-Amek armi ur tessineḍ ara taɛravt ? Yak kečč d azayri, yernu taɛravt ttutlayt n taɣelnawt n tmurt n Lzayer…

Areẓqi:- A neḥseb belli ssneɣ taɛraγt-agi-nwen, neɣ tagi terriḍ ttutlayt taɣelnawt, dɣa dayen d Aɛrav ?…Yerna ɣas ssneɣtt a ttemmeslayeɣ, a ttesqedceɣ kan ma yella ḥwaǧeɣ-tt. Am akka tura tebɣiḍ a tthedreɣ neɣ ay-id-sseqsiḍ af kra, ur k-in ttarraɣ aras taɛrabt-ik yernu yehwa-yi ! Bɣu neɣ mmet !

Qeddur: -Kunwi s Leqvayel aṭṭas degwen teqqarem mačči d Izayeriyen i tellam.

Areẓqi: -Ur umineɣ ara illa uqvayli ur neqqar ara netta mačči d Azayri.

Qeddur: Ak qqareɣ llan yernu aṭṭas degsen!

Areẓqi :-Ahat ad yili, acku awali agi Azayri yuɣal ar iberraniyen d aɛrav.
Qeddur yugi ad istaɛref xas akk ayen is d-yesmar bac ad ifhem.

Qeddur: -Lekwaɣeḍ-ik s waci i yuran, mačči s taɛraγt ?

Areẓqi: -Uran ula s trumit ! Qeddur yessusem kra n sigund, dɣa:

Qeddur:- Neḥsa belli d stiɛmaṛ akk ag gan lfiraq agi gananeɣ.

Areẓqi: -Dagi tɣelḍeḍ, d Fransa iken yerran d aɛraven armi assagi kečč i tɣileḍ d aɛrav i telliḍ ! Ur taɛlimeḍ ara d Fransa i igan tannaḍt n wass n 13 buǧember 1866?…. d wayen nniḍen. Akken aɛravawal yernu yugi ad yamen.

Qeddur: -Maca imasiḥen n Larebɛa Nat Yiraten wwten aken erren d Ikuffaṛ.

Areẓqi: -Xas wwten aɣ erren d lkuffar akken d-nniḍ, acḥal yuɣalen deg-sen d imasiḥen ? Qeddur, isusem kan.

Areẓqi: – Wigi id teqqareḍ wwten aɣ erren d imasiḥen akken a nesbeɣ d irumyen, ass-a d kunwi txeddemem kifkif s tneslemt-nwen, tebɣam anuɣal d aɛraven. Qeddur yettkemmil deg awal-is ɣef tbendirt, af lfiraq n tmurt, atg….

*Ceci est basé sur des faits réels qui se sont passés dans la fin des années 80

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*