Tadyant n wass n 28 meɣres 99

Meslayen-d Figaro magazine af udayen yettidiren d agi deg Fransa, Arezqi ass nni yuɣ-it lḥal d yiwen uzayri d aɛrav. Akken i t-iwala iqqar aɣmis, i d-ittmeslayen ɣef udayen, aɛrab ur yugad ur iṣeḍḥa, yenna :
– A teqqareḍ-t aɣmis agi imi i d-ittmeslay af atmaten-ik (s uskaɛrer). Dɣa, imiren Areẓqi
iterḍeq-d fell-as, yeɣli di lwaɛd-is taṣebḥit (acku ixeddem netta yid-s deg iḍ). Inna :
– Udayen agi ɣer iy it-mmetleḍ, d atmaten-ik kečč ! Nekk baɛden-iyi ! u yernu, ma tkerheḍ-ten axaṭer kkaten “atmaten-ik” Ifalistiniyen, ɣaḍen-k, acku d aɛraben am kečč, ruḥ ar dinna a ten-ḥuddeḍ ! mačči ay it-terẓeḍ aqerruy-iw dagi ! Aɛrab inna ula d netta :
– Yak ula d kunwi d lisimit*am udayen.
– Areẓqi :lisimit agi i teqqareḍ, a d kunwi d yid-sen ! Nekkni aẓar nneɣ mačči yiwen ! Dɣa, diɣen yerna-as af saɛdd-is:
– Yernu tura tebɣam a nekreh udayen, nekkni d wudayen ur tettafeḍ d acu n taɛdawit yellan gar-aɣ yid-sen. Acuɣer, udayen ur nella ara d iɛdawena ten-id-nerr ass-a ɣef lmend nwen kunwi s waɛraben ? Nesɛa-ken kunwi d icenga, acuɣer ara ad-nernu wiyaḍ, lfayda ur telli ? Netta ittmuqul-it-id kan, Areẓqi ar s-ittesmiri deg imeslayen.

Ittkemmil: i kunwi neḥseb iken am nekkni, nerra-ken am atmaten nneɣ, d acu i d-nerbeḥ s ɣur-wen ? Tecfam i lata usettin (63), asmi tefra tinna nekkni d urumi, dacu it-xedmem di tuddar n iqbayliyen ? Acḥal n tlawin ɣef teksem sser ? Ula d tigerdatin teglam yis-sent, aɛelleq di sivil, rrgumat, takerḍa n ixellalen, d tzerbiyin, lfeṭṭa n tlawin, tadrimt, ayen tufam yedda. Tenɣam akk imjuhad nni lɛali i d-iggran.

I di tmanyin nni di Tizi wezzu, acḥal i tjerḥem seg ilmeẓyend, telmeẓyin it-jeggeḥem di tesdawit ? Acḥal i terram ar leḥbus, tesserwam-asen aɛekkaz d trisitik d waman, tenwam nettu ? Areẓqi yerfan af aɛrab awehrani, yettkemmil deg awal-is: Ini-yid melmi i d-terggaggi tasa nwen ar ɣur-neɣ ? Ma ar l’Irak tefkam ula d idammen-nwen, truḥem ad tseddqem ula d tirwiḥin nwen i Saddam El ḥussin i 1991 nni. Ar Tizi wezzu t sutrem uzzal (leslaḥ) akken a tefkem afus i uḍabu aɣ-yessenger. Amzun ixuṣ lɛasker d iḥersiwen (imsulta).

Irra-as-id waɛrab: -D tidett ayagi akk i d-nniḍ.
Areẓqi – Akka yernu tebɣam aken ḥemmel ? Aɛni teḥsebem-aɣ d iqjan n Dr Pavlov ? Yernu ak-tt-id-fakeɣ kan tura: “aɛdaw n wuday d ameddakel-iw”. Jmaɛ-liman nni n yergazen lukan i d-yerna awal ar d as-neyyeleɣ tiṭ-is, i yenna i yiman-is Ureẓqi.
Maca, akken illa deg awal: “ur yettdum lbaṭel, yiwen wass labud ad yeɣli, (maca mačči weḥde-s). Wi-s yennan ad yeɣli Hitler ? Wi-s yennan ad yeɣli lkuminizm? Ulac win ara yamnen qbel ad ɣlint snat tidyulujitin agi deg ddunit !

* Tadyan agi teḍra-d s tidett am akka d-yura gar umeɣnas Areẓqi d waɛrav awehrani. Amdan agi yeqqen s tidett-is ar uctal n icerqiyen, acku ibna-tt ad yefk tameddert-is af Ifalastiniyen, Iɛiraqiyen, atg… Maca, iwwa wul-is af uqvayli yellan d azayri am netta. Ruḥ tura fehmi-tt a in yellan d lɛaqel

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*