Pas d'image
Kabylophonie

At laxert (II)

“Neẓra annect-a iɛedda i tmussni-nwen, d acu ɣas nɣab, aṭṭas n lumuṛ* i ɣ-icerken nekni yidwen. Tissin* ar da ɣurwen, ur yelli d ayen i ɣ-yehwan, neɣ d ayen nebɣa. Tamezwarut nussa-d a d-nesmekti lumuṛ […]

Pas d'image
Kabylophonie

At laxert (I)

Urgaɣ iḍ yezrin yiwet n targit ur nesɛi lmaɛna, ad zmumgen wid yerwan laɛqel, u ad xelɛen* wid i wumi yeffeɣ. Urgaɣ kkren-d kra seg wid yemmuten. Ffɣen-d seg iẓekwan-nsen. Yiwet n llebsa akk i […]

Pas d'image
Kabylophonie

Tamedyazt

“Terriḍ zzerb* i wallen-im Nekkini lla sugguteɣ*(01) ccḍeḥ Tnekkreḍ ayen ihder yimi-m Teččiḍ tavaḍnit* ssbeḥ Ass mara tqavleḍ lfaɛl-im* Ḥader* ayi-d-javiḍ* ssmaḥ” “Mi d-ḥder tizi n lqerḥ (02) Nettemyaɛqal d atmaten Mi d-ḥder tizi* n […]

Pas d'image
Kabylophonie

Inevgi amessas

Zik deg tegrest, adfel idell merra tiɣaltin d luḍa, ad as-tiniḍ d amaḍal* yelsan abernus amellal. Di tsemhuyt am ta i iruḥ umɣar d inebgi ɣur umeddakel-ines. Lxir yewwi yid-s d aḍellaɛ n lleft*. Deg […]

Pas d'image
Kabylophonie

D avrid ɣer “waxxam n Yillu”

Wagi qqaren-as Dda Ameqran, yettidir deg tmurt n Iqvaylyen, di tmeddurt-is settin n iseggasen ; yuɣal-d yagi deg ayen i wumi qqaren : “axxam n Ṛebbi”. Seg asmi id- iḥuǧ sawalen-as akk igad it-yessenen :” Dda lḥaǧ Ameqran”. […]

Pas d'image
Kabylophonie

Yir timlilit (1)

Mi tewweḍ Xuxa Amezzay ɣer wexxam n massa Fifi Ugana iwakken ad tt-tenced ɣer tmeɣra ara tewqem i gma-s i d-yeffeɣen seg lɛasker, tufa din-a massa Faḍma Uberwaq d-tenced diɣen. Ladɣa, yewɛer lɛesker tagara-a, segmi […]

Pas d'image
Kabylophonie

Urar : aseqdec n wallaɣ (III)

35) Tayaziṭ yeɣran i wqerruy-is (01) D acu ara s-xedmen imawlan-is ? a) ad tt-dawin b) ad tt-zenzen di ssuq c) ad tt-ččen d imensi 36) Imeddukal nneɣ iɣersiwen : Anwa aɣersiw anda afellaḥ ur s-yerra- yara […]