Kabylophonie

“V” di tqvaylit

Zik, tamuɣli tella-d s asdukel n tmaziɣt ɣef waya i gan agemmay ara isaɛden akk timeslayin n tefriqt ugafa, xas akka ttwamedlent wallen ɣef usekkil-a “v” nefka-t d asfel ɣef tmaziɣt yernu xas yettwaru s […]