Kabylophonie

εuhdeγ tikli d lemsellmin

Son poème commence par : “J’ai juré de ne pas fréquenter de musulmans” εuhdeγ tikli d lemsellmin At wachal d ddin Widak ur nesεi Imedheb Γer lear ay sεan tismin S-yiseγ ţţethin Ay ul-iw berka-k leγseb […]

Pas d'image
Kabylophonie

Tamedyazt : Yiss-m

Yiss-m i yecbeḥ wemḍiq-iw Yak teẓriḍ tiṭ-iw Fell-am kan i ttnadiɣ Ḥekkuɣ i Ṛebbi ḍerr-iw Ḥṣu sebba d kemmini Ṭṭalabeɣ deg a zzehr-iw Ad tefhem tiɣri-w Ata lberj-iw d lxali *Asefru sɣur : Rabeḥ Larabi Amedyaz […]

Pas d'image
Kabylophonie

Tamedyazt

“Terriḍ zzerb* i wallen-im Nekkini lla sugguteɣ*(01) ccḍeḥ Tnekkreḍ ayen ihder yimi-m Teččiḍ tavaḍnit* ssbeḥ Ass mara tqavleḍ lfaɛl-im* Ḥader* ayi-d-javiḍ* ssmaḥ” “Mi d-ḥder tizi n lqerḥ (02) Nettemyaɛqal d atmaten Mi d-ḥder tizi* n […]

Pas d'image
Kabylophonie

Tamedyazt : Azedgan

Awal, inna-t ɛinani* Iceyyeɛ-it s iswi yewweḍ Win iqemcen tiṭ yuki Deg iḍes i d-izelkeḍ* Tebrek, ɣer deffir tikli Tafat tetteddu-d ad d-taweḍ Tezdeg-nni teẓẓiḍ ad t-aɣ* Zeddig wul-ik am waman S tayri yeččur ittenfal […]

Pas d'image
Kabylophonie

Tineqrect

Ikker-d waḍu ɣef tuddar Tura* tmara yekkaw yimi Yendeh rṣaṣ deg durar, Ad d-neddu yiwet n tikli. Tasa teččur d lemrar*, Aglim nneɣ yergagi, Sted imeṭṭawen ay amɣar, Ma d nekkni yuges* yeẓri Nessegra iseɣ* […]

Pas d'image
Kabylophonie

Tameṭṭut (I)

Uḥeqq* iṭij ur d-necriq Seg asmi d-ddiɣ ɣur-k Ulac tin ur iyi-nelḥiq Ur sεiɣ la aḥviv la arfiq* Win tifiḍ ad iyi- yeḥvek Imi d tameṭṭut D taqcict asmi i d-luleɣ Ugin-iyi imawlan Akken bdiɣ […]

Pas d'image
Kabylophonie

Ittru Ǧerǧer

Ittru Ǧerǧer Mi yemmuqel s idurar Ittwali later N yizmawen i addan Tala yeṣbeḍ wuccen Ur yessin wuccen Attan meskint di ṭarma Tasa-w fell-as tegzem Izedeɣ-itt wezrem Yuli-tt warav di ccetwa Yeswa deg-s tikelt yizem […]

Pas d'image
Kabylophonie

Ccix yettarun leḥruz

CCix yettarun leḥruz Ssefru-yi targi Ugadeɣ ad zureɣ adebbuz Nekk afus-iw diri-t Γliɣ di lqayed-nsen Armi i d-uzlen medden Amezwaru i d-yebbwḍen Yenna-d ernu-yas Issak-ay ulawen* Ibɣa ad ksen layas* Laɛma n cciṭan Yeswan qeḍran […]

Pas d'image
Kabylophonie

Lehna Umɣar

Mi yebɣa lehna umɣar Yefk ccrav i warraw-is Win yeswan deg-sen ad iččar Ur yettqelliv af leḥqi-s D akwessar neɣ d asawen Anda i t-nehren yiwet-is Iqelleb umezray* af uqvayli Yufa-t-in s ddaw n ṭabla […]

Pas d'image
Kabylophonie

Msawalen idurar

Msawalen idurar Rgagin at uzaɣar Awris yessawel iw Heggar Aṭlas yessawel iw Gergar* Ma tecfam af zikenni Asmi nella neddukel Γurneɣ i tezdeɣ tlelli Di nnif yiwen ur ɣ-d-imutel* Tura mi nbeddel tikli Nuɣal ttaḥsirt […]