Tamaziɣt nneɣ

Tamaziɣt nneɣ cubaɣ-tt ar ṛṛeẓq ur d-ijmiε ara ufellaḥ di lexla. Am-in yeǧǧan ṛṛeẓq-is iḍaε. D acu ara yeḍrun ma iḍaε ṛṛeẓq di lexla ? Meḥsub ad a t-yečč lweḥc n tezgi, n umadaɣ: d uccen, d awtul, d aweṭṭuf neɣ d lmal udaynin: taɣaḍt, azger aɣyul, atg…
Tella diɣen tayeḍ : d win ara iruḥen ad d-ijmaɛ ayla medden netta ayla-s ad t-yeǧǧi iḍaɛ. Asmi ara iqelleb fell-as, ad t-yaf ifut-it lḥal. Imiren ad isḥissif, as-yeqqar: Aaaah, a tin xedmeɣi lεamer-iw ! Aṛṛeẓq-iw iḍaεen !…Wwin-t iḥemmalen* n waman, iruḥ yemmeč deg iɣezran !…

Ihi, tura ad d-uɣal-ɣ ar ṛṛeẓq nneɣ ; bɣiɣ ad tiniɣ : tamaziɣt, t tutlayt n tyemmatin nneɣ, ilaq as-neg leqrar ad tt-id-nejmaε ar “ikufan” a tt-neḥrez amma ad terku. Wagi d tamaziɣt.
Tamazɣt mazal-itt di lxali. Ayen yuran am ayen i d-yennejmaɛen ar ukufi, melmi ik-yehwa ad tesmir-ḍ ar tqedduḥt ayen ara d tezḍeḍ i ymensi. Nezmer diɣen an mettel tamaziɣt ar tmazirt, acku tamazirt d lmelk id yussan ṭṭerf n taddart, qqen “tiṭṭ-iklli-tt-id kan tewweḍeḍ”. D amkan i deg akkal yerwa leɣbar. Mi id yeffeɣ bab-is ar berra, mi id-yufa imuzzuren (ḥaca-twen, ḥaca timira nnwen) deg ubrid, dɣa a ten-yeddem s ufus-is aten-yawi aten-iḍegger ar wakkal nni.

D amkan aɛzizen fell-as kra yellan d lfakya a tt-yeẓẓu din; d ṛemman, d llxux,
d ifires, d tajnant, as-yernu sin neɣ krad n iḍerfan n ṭumaṭṭic d iḍerfan n uẓalim (lebsel) d wayeḍ n ticcert (tiskert) d lbaṭaṭa. Ihi, tamazɣt ilaq a tt-nḥḥemmel am tmazirt. Dinna ad tettfuktuy, ad tettnernay alamma t-if taqwirt n wid-is yebɣan lmut, is-yebɣan nnger.

Amawal
iḥemmalen : torrents, vagues,
ukufi : silo
tqedduḥt : assiette creuse
imuzzuren : crottes d’ânes, chevaux et mulets.
lfakya : fruits
llxux : pêches
krad : 03 en berbère
taqwirt : propriété

Lemεani n ddunnit:

* “Tamaziɣt dans le marécage arabe”: amek ara d-nekkes tutlayt n tyemmat nneɣ gar wuccaren n tegnawit, n tquricit sumata. Tinna akken i yerran kra deg-neɣ (wiggi yemmalen ar ddin) “d awal n Yillu”. Yak yal tutlayt d awal n Yillu, acku d netta i d vav n igenwan, n txelqit. Yak yessen akk timeslayin n dunnit. Mačči am akka ik-qqaren sat iččumar yemmalen ar ɣur-sen; i yzenzen tajaddit d lasel-nnsen af umekkan n ljennet. Nekk, lhiɣ-d d Iqvayliyen, wannag wiyiḍ awer d yeggwri bu tgennurt !

Modifier cet article

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*