Tameṭṭut (I)

Uḥeqq* iṭij ur d-necriq
Seg asmi d-ddiɣ ɣur-k
Ulac tin ur iyi-nelḥiq
Ur sεiɣ la aḥviv la arfiq*
Win tifiḍ ad iyi- yeḥvek
Imi d tameṭṭut

D taqcict asmi i d-luleɣ
Ugin-iyi imawlan
Akken bdiɣ la ttimɣureɣ
Fkan-iyi d llufan
S axxam n medden i ruḥeɣ
Rwiɣ lḥif d wurfan*
Imi d tameṭṭut

Deg uxxam xeddmeɣ lecɣal
Netta fell-i d amsewweq
Yugi rray-iw d lmuḥal
Ur iyi-d-yettali lmenṭeq
Akka alamma d akal
Tawla-s wis ma ad iyi-teḍleq
Imi d tameṭṭut

Nekk di dderya-w lla ttrebbi ɣ
Ma d tawwurt emdel fell-i
Ur iyi-d-iṣaḥ d acu ara d-iniɣ
Neɣ ad teǧǧeḍ deg-i ccwami*
Acḥal d aseggas i lliɣ
Yid-k ur ssniɣ lebɣi
Imi d tameṭṭut

Ḥala lḥif akked wurfan
Awal ur iyi-d-yettali
Seg asmi lliɣ d llufan
I iεeddan mačči d izli
Ur ḥekkuɣ ula i yimawalan
Neɣ ad tt-id-ddun fell-i
Imi d tameṭṭut

Di twacult asmi i d-luleɣ
Yeɣli-d ṭṭlam d leḥzen
Allen-iw ur tent-id-reffdeɣ
Amzun mačči d yelli-tsen
A Yillu* d acu i ak-xedmeɣ
Ttwaεezleɣ* gar watmaten
Imi d tameṭṭut

Ḥulfu-yi d tameṭṭut
D nekk i iεemren* axxam-ik
Diri-tt ɣer lǧiha-w tatut
D yemma-s n warraw-ik
Qqimeɣ levda* d taneggarut
Terniḍ tessaεlayeḍ ṣṣut-ik
Imi d tameṭṭut

* Poéme de Djouher Benmouhoub. D’après le journal de : “tamazight tura“. Edition le HCA. Yennayer 2964/2014. Pages 117, 118 et 119.

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*