Tameṭṭut (II)

Ur ẓriɣ d acu i yi-yuɣen
Amzun beddeɣ-d ɣef tewwurt
Ttruɣ ɣef talwit iɣaven
Sεeddaɣ temẓi-w di tatut
Ulac d acu i yi-d-iṣaḥen*
Levda d asigna d tagut
Imi d tameṭṭut

Am akken ur iyi-d-turiweḍ
Yetti wudem-ik a vava
Ur tebɣiḍ ad iyi-tfehmeḍ
Lemmer ufiɣ ad iyi-temleḍ
D acu i yak-xedmeɣ d siyya
Imi d tameṭṭut

Ur xtareɣ ara ad d-laleɣ
Ass-a bɣiɣ lḥeqq-iw*
Ula d nekk ad εiceɣ*
Ad iyi tefkem aḥric-iw*
Ad llint wallen ad ferzeɣ*
Akken ad ṭṭfeɣ amkan-iw
Tura d tameṭṭut

* Poème de Djouher Benmouhoub. D’après le journal de : tamazight tura. Edité par le HCA. Yennayer 2964/2014. Pages 117,118 et 119.

Lemεani n ddunit :

Akka i tebna ddunit n tmeṭṭut si zik n zik, maca tameṭṭut taqbaylit neɣ tamaziɣt sumata, nekkni s Imaziɣen nbedd ar tama n tmaziɣin akken ad awint izerfan nsen gar-aɣ yid-sent. Ulumaɛna, yewwi-d tura ad ffɣent si meɣrud d timerkubit i deg qqimen d leqrun uya. Amek ? Ilaq asent ad beddent ar yiman nsen akken ad qqiment d nutenti anda yebɣu yaɣ-itent lḥal, amma di lɣerba neɣ deg tmurt n tmazɣa.

Amur ameqran deg-sent, teḍra yid-sent am ufrux nni ara d-iffɣen deg lqefs. Akken ar iḍil ar ddunit, ad yeffeɣ tufɣa n iberriq. Werdjin ad yuɣal, ad d-yemmuqel ar deffir-s. Akka i gant teqbayliyen yunagen ar beṛṛa n tmurt n Iqγayliyen. Yernu diɣen, tura ilaq asent ad d-fken tamusni d tezmert nsen akken taɛkemt agi iɛbban imeɣnasen nneɣ, d lesni aya, ad asen-tifsus kra laɛkemt u ad ɛiwnent s wayen zemrent akken ad yezwi uzaglu yagi iɣ rran waɛraγen-inselmen si 1962 ar ass-a.

Tidak ur nezmir ara s leqdic agi, zemrent : 1) Ur ttaɣent ara meqqar d imcumen-agi iɣ-yettnaɣen akken aɣ snegren.
2) Ur ssawalent ara tizikert i tarwa-nsen amma di beṛṛa neɣ deg ixxamen nsen.
3) Ur ttakent ara igerdan nsent ar lakric akken a ten sebɣen s tzikert d tidyulujit n waɛraben-inselmen.
4) Ur smuzguten ara i ccna anagar tidak n teqbaylit neɣ n teglizit d trumit.
5) Ad xeddmen laɛwayed nni n llejdud, mačči d ayen i d-ttawin Sut n tmanaɣt (isefra n lḥenni, lmebdi de ccna s tutlayt nneɣ.
6) Ur ttxalaḍen (nt) ara ignawiyen amma aken sebɣen s tegnawit nsen, maca d kunwi i yteddun yid-sen, i yrennun ar ɣur-sen ar ass-a d leqrun uya.
7) Ur ssawalet ara tizikert nsen ḥalamma teḥwaǧem (t) ad teqḍum leslaḥ nwen.
8) Ssawalet kan s tutlayt nwen anda tebɣum tilim (di tmanaɣt, deg Fransa, di Legniz, di Marikan, atg.

Izegzawen* agi n Tmazɣa, kkaten akken ma llan (ccaɛb d udhabu) akken aɣ- snegren, aɣ-rren am nutni (s tutlayt d ddin) . Aɛkkaz i s iɣ-kkaten d leqrun uya d win n ddin ineslem d tutlayt*. Maca ddin ineslem agi d win yessihzilen taqvaylit d tjaddit, atg. Maca yessiǧhid tameslayt imnekcem u yettak ccan i udrum* aɛraγ sumata.
Tagi alukan d lebɣi, ad tt-issinen akk iqγayliyen d imaziɣen sumata. Acuɣer izukar faqen meṛṛa i wanca ? Acimi aqγayli dimma igen, yugi ad yakwi ?

Walit kan tmanaɣt, xilla d wigi nneɣ, maca beddlen tutlayt d tjaddit. Win yewwin tawacult-is kan ad yuɣal ad yetruzi ar udrum aɛraγ. Ayɣer tawaɣit iɣ-yewten ? Amek ara tuɣalem d wid tifem deg kulleci ? Amek ur d-faqem ara si 62 ar ass-a ? Inna-k yiwen deg udlis ines, af iqγayliyen n tmanat : « Iqγayliyen i yɣemqen », acku ɣemqen deg twaɣit n taɛraγt d ddin. Sebba d ayagi iten-ittarran d iɛraγen.

Ussan agi kan iɣabeɣ ar tmanaɣt. Ufiɣ yekker ujeǧǧiḍ d tterka deg uqγayli illan zik ɣur-s nnif d tiruggza. Tura atan cerken idammen nutni d ignawiyen. Xilla n twaculin atan ttaɣent tizukar u deg ixxamen nsen heddren s tzikert kan. Anect-agi meṛṛa yeqqen ar tlawin tiqbayliyin yefkan afus ak d ddin agi ajdid i zerrɛen waɛraγen-inselmen deg twaculin iten ittqaraben.

* Expressions du jour :

1) Nekkni nettgalla s lǧamaε, nutni zellun di lǧamaε. (tagi n Abdeslam Abdennour).
2) Nekkni nettgalla jmaε-liman, nutni ttgallan mebla Ṛebbi.

Amawal :

lḥeqq-iw (wagi s tzikert) : azref-iw, izerfan-iw : mon droit, mes droits,
yi-d-iṣaḥen : qui me revient.
Levda : éternel, définitif, etc.
Iεemren : qui a remplir, éclairer,
Ttwaεezleɣ : être écarter, mis à l’écart de,
Yillu : Dieu
Ccwami : cicatrises, blessures,
lḥif d wurfan : misère et contrariétés,
ad εiceɣ (wagi s tzikert) : ad idireɣ : vivre
asigna d tagut : nuage et brume.
Uḥeqq (aḥeqq) : je jure.
aḥviv la arfiq : (s tzikert) : ameddakel la amwanes
aḥric-iw, amur-iw (d taqvaylit) : ma part.
ad ferzeɣ : observer, distinguer, définir, déterminer, etc.
Izegzawen : assimilés
ddin ineslem d tutlayt : ddin nsen yeqqen ar tutlayt i rran d tin n Yillu.
ettak ccan i udrum : illa kullec deg uqran u d nutni i d-yesnulfan kra yellan d tusna n umadal.

 

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*