Tamurt tɣurr-it, tayri terna-as (III)

Ur iyi-d-qqar ara ! D tidett ! I wid i d-yeddan amek i teḍra yid-sen ? Menɛen ? I Cavḥa* d acu i tt-yuɣen ?
– Sliɣ yemmut ucifur* d sin nniḍen. Ma d Cavḥa ur temmut ara, maca* lḥala-s tennṭer*, imir kan i tt-wwin ar sbiṭar* n Uqbu, syin ssawḍen-tt laɛca* ar sbiṭar n Vgayet.
Meqran yuɣal am win yeggugemen*, amzun yeɣli-d fell-as igenni (01), ur yumin aa s wayen yeḍran, awal ur t-id-yuli (02). Ma d Muḥ lla yeqqar-as :
– A Meqran mmeslay ? D acu i k-yuɣen ? Yak nniɣ-ak temnaɛ* !
– Tanemmirt a Muḥ, azekka taṣebḥit* ad iliɣ dinna, ad waliɣ amek tella, i s-yenna

Meqran. Yessers asawal.
Yeqqim deg yettxemmim, yeqqar i yiman-is
d tawaɣit* ma 1tennṭer. Yella yeqqar i wul-is ; d tidet azekka ad ruḥeɣ ɣer Vgayet, maca mačči ɣer wanda i s-xedmeɣ leḥsab* uqbel, ad ruḥel, d acu mačči ɣer yemddukal-iw. Kra akken diɣen yennuɣna yeqqar :
– Ayɣer d nettat, ayɣer d din i terkeb, ayɣer mačči d wayeḍ, ad ssutreɣ deg Yillu kan ad teslek*.

Iḍ kamel netta yesnuzgum*, yemmuɣben*, yerra-tt kan i uxemmem, yebɣa ad d-yawi tafat s wudem. Yusa-as-d yiḍes maɛna mačči akken yennum, mačči d yiwet n tikkelt i yenneqlab* deg wussu neɣ i d-yenddekwal*. Mi yebda wass yettefrari*, yekker-d, yelsa leḥwayeǧ-is, yufa-d yemma-s tekker-d uqbel-is thegga-d lqahwa, dɣa yeswa-tt-id s uɣiwel*.

Yeffeɣ, ɣer wanda ḥebbsen ifurguyen*. Yeṭṭef afurgu amezwaru, ur yuḥtam* ara armi yewweḍ ɣer temdint n Sidi Aic, ur idewwer lla akkin, lla akka am laɛwayed-is*. Iruḥ srid* yeṭṭef afurgu-nni ameqqran yettawin ɣer Vgayet. Ur ifaq s yiman-is armi yeḥbes, dayen yewweḍ. Yuli s tazzla ɣer sbiṭar ideg tella taɛzizt-is*. Atan yettmeslay d uɛessas, yenna-as :

– Sɛiɣ amuḍin, yuḍen mliḥ. Ma ɣas ad kecmeɣ ad t-waliɣ ?
Yerra-as-id winna :
– Tura akka ur tezmireḍ ara, d acu kan tzemreḍ ad tuɣaleḍ ɣef lweḥda, ad tkecmeḍ.
– Amek akka ad d-uɣaleɣ ɣef lweḥda*, taqcict daxel atan tettmettat*, i yas-yenna Meqran s ifeqqiɛ.

– Nniɣ-ak ur tkeččmeḍ ara, ur tkeččmeḍ ara.
– Akka. Ammer d alebɛaḍ i ak-d-iruḥen s ukustim d nnwaḍer, ak d-yeggari dagi s tkerrust, ulac acu ara txedmeḍ, ad as-tiniḍ anɛam sidi. Imi d nekk ulac acu i sɛiɣ tugiḍ-iyi. Nekk ad kecmeɣ bɣu neɣ agwi (03).

Win yellan af uqerru n iɛessasen (04), mi ten-id-iwala ttemqellaɛen*, yusa-d ɣur-sen :
– D acu uhetwir-agi* i tessekrem taṣebḥit agi.
– D amexluq-agi, wis ansi i d-yusa iɛemmer-d aqerruy-is, yenna-k ad kecmeɣ s yiɣil, i as-yenna iw ɛessas-nni.
– Anef-as ad yekcem, anef-as, ur nebɣi ara iɣeblan, i as-yenna ccaf-nni. Iwehha ɣer

Meqran :
– Aha ɛeddi, maca ur ttɛeṭṭil* ara.
– Dɣa meqran yewwet-itt s tazzla, imiren yufa-d iman-is zdat n texxamt anda tella Cavḥa. Uqbel ad yekcem, yusa-as-d yiwen n uḥulfu* ur t-yennum ara, yenquqel-as* lebɣi. Ad yekcem neɣ xaṭi, d acu ara s-yini.

Amawal :
Cavḥa : d isem n tmeṭṭut taqvaylit
Ucifur : n m. yusa-d si trumit chauffeur
Maca : mais (umaɛna)
tennṭer : adj. qual. être dans une situation grave
sbiṭar : hôpital. yusa-d seg tefransist.
laɛca : wagi d awal n tegnawit (arabe). Yusa-d seg awal n tẓallit mra d-yeɣli ṭṭlam.
yeggugemen : awal ur d-iteffeɣ deg imi n umdan-agi.
temnaɛ : adj. qual. ayen imnɛen deg kra n wayen n diri.

taṣebḥit : n.fem. ass mara yebdu tettbin-d tafat akken ara d-tebdu tafrara (aurore)
tawaɣit : n.fem. ayen ara yeswaɣen tudert, amdan, atg.
leḥsab : le compte, résultat de. Tagara n kra.
teslek : adj.fem. sauvée

yesnuzgum : ikcem-it unezgum, neɣ uɣilif n weɣbel af ayen i d-yeḍran.
yemmuɣben : adj.masc. yeɣli-d af umdan agi leḥzen.
yenneqlab : adj.q.masc. Retourner, changer de position, de place.
yenddekwal : adj.q. se réveiller subitement, en sursaut

Yettefrari : première lueur de la journée. Awal agi yusa-d seg tafrara (aurore).
uɣiwel : avec rapidité, précipitation
ifurguyen : yusa-d seg tefransiste “fourgon”.
yuḥtam ara : sans être prévenu, avec surprise.
laɛwayed-is : son habitude, des choses acquises
srid : en directe, sans détour

taɛzizt-is : sa bien-aimée. Qqaren-t i wayen yeḥmel wemdan.
lweḥda : d tasaɛett d yiwet, maca awal agi s tegnawit (arabe).
tettmettat : mourante. d amdan mara t-yetteffeɣ-it rruḥ.
ttemqellaɛen : se disputent, se quereller, atg.

uhetwir-agi : qui veut dire à peu près un truc, ce machin
ttɛeṭṭil : tarder, qui fait attendre.
uḥulfu : sentiment profond personnel,
yenquqel : ébranler par, qui pancherai vers,…

Lemɛani deg umeslay :
01) Yeɣli-d fell-as igenni : qui pers espoir. Situation de désespoir, etc.
02) Awal ur t-id-yuli:qui garde le silence, qui se tait devant l’assistance, etc.
03) Bɣu neɣ agwi : qui passe ou ça casse. (ad d-iddu neɣ ad d-iqrem)
04) Win yellan af uqerru n iɛessasen : qui est au sommet, a la tête de ….

 

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*