Tamurt tɣurr-it, tayri terna-as (V)

Yettuɣal-itt-id usirem, yumen belli tamukrist* tetabaɛi-tt-id talwit (01), deffir n wagu* tettifrir tegnawt. Maca kra n wakud* kan ad d-yemmekti Cabḥa* dɣa ad yettḥaz wallaɣ-is, ad tt-yerr diɣen i usmuɣben*.

Qrib n sin n wayuren i tesɛedda Tucbiḥt deg sbiṭar, lḥala-s mazal-itt kan akken ur tbeddel ara. Ur tejji, ur tkemmel akken rruḥ-is ad yestaɛfu. Ma d Meqran yezga izdeɣ-it wurrif, fell-as kan i yettxemmim, ula d axeddim-is iḥbes-it. Niqal yella yesɛedday ussan-is deg lxedma ɣas akken s nnig n wul-isi ixeddem, im mačči d lxedma i t-iwulmen, amer yal taɣawsa deg umekkan-is i tella, tili atan deg uɣerbaz i yesselmad igerdan, maca d acu ara yexdem, d ayen i as-tefka tmurt-is.

Yiwet n tikkelt yerza fell-as ar sbiṭar, mi yewweḍ yekcem, yufa-tt tgen. Kra n lweqt tḥulfa tmuḍint s ḥedd yellan deg texxamt-is, tenddekwal-d* tufan-n d Meqran, tmuqel-it sucmumeḥ*, tenn-as :
– ur ttɛettib ara iman-ik, ad d-ttazzaleḍ kan ɣer da, lhu d lecɣal-ik.
– Ma ǧǧiɣ-kem kemmi amzun akken ǧǧiɣ akk lecɣal-iw, axaṭer* d kemm i d cceɣl-iw amezwaru ɣlayen akk fell-i.

Teḍsa tenna yas :
– Awi-d afus-ik.
Yefka-as afus-is, tenṭeq ar ɣur-s :
– Mačči d lebɣi-w a Meqran, tettwaliḍ-iyi-d ḍelqeɣ dagi ɣef umeṭreḥ n sbiṭar. Amer d lebɣi-w tili aql-aɣ deg sin deg berra nettfaras tudert s usirem.

Yenna :
– Akka, d tawenza* i yebɣa akka.
– D tidett, ur nezmir ara ad d-nekk nnig-s.
Meqran yeẓra ɣer daxel teḥzen, maca tesban-d kan taḍsa ɣef wudem-is i wakken ad tt-id-iwali tennecraḥ.
Yeqqar sɛu tabɣest, Yillu drus ara ternuḍ dagi, ad teffɣeḍ ad tuɣaleḍ akken telliḍ zik, wa ad nɛawed ad nemlil deg sin.

Amawal :
wagu : brouillard.
Maca : mais
wakud : temps
Cabḥa : la blanche, la belle. Nezmer ad sen-semmi Tucbiḥt akken ad yili s teqbaylit.
usmuɣben : v. smuɣben, yesmuɣbun, ad ismuɣben, ur smuɣbun ara, atg…
tenddekwal-d : elle a pris conscience subitement, elle se réveilla…
axaṭer : acku, parce que…
tamukrist : cedda
tawenza : front, destin. Pour éviter d’employer le mot arabe mektub.

Lmaɛna deg awal :
01) tamukrist tetabaɛi-tt-id talwit : d asirem i wemdan deg teswiɛt n iɣeblan, atg,…
02) deffir n wagu* tettifrir tegnawt : am umedya agi nnig. (Après la pluie, le beau temps).

 

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*