Tamurt tɣurr-it, tayri terna-as (VIII)

Ad twehmeḍ deg ddunit amek tmug, imdanen yal wa amek yettidir. Amzun d illel, yal wa amek yettɛummu deg-s, yal wa diɣen d acu i yas- tefka, wa yefreḥ wayeḍ yeḥzen, wa yettmektay-d ayen yesɛedda wayeḍ yebɣa ad yettuɣ yiwen yekseb kullec wayeḍ yetteḥnunuf deg lqaɛa. I win akken i kesben kullec, iḥewsen akk ayen yellan deg ddunit, s lḥif n winna akken yeḥnunfen i t-id-iṣaḥ. Yella deg wawal : s lḥif n wa akked d wa iss yerbeḥ wagi.

Meqran ittwali tudert tekfa fell-as, ulac deg-s lbenna, yekfa usirem-is. Ur ireffed allen-is mi ara d-yemmager kra n tallest, segmi i temmut teɛzizt n wul-is, ur yezmir ara akk ad yemmuqel ɣer teḥdayin nniḍen, yettidir s tmara. S nnig n waya yerra-tt i lwaɛd n tqerɛet neɣ n tissit (01). Akken ad yesseɣmeq iɣeblan-ines. Yuɣal yufa-d tameddakelt nniḍen, yefka-as akk akud-is*.

Ula d ameslay gar-as d wiyaḍ yenqes, mi iruḥ ad yemmeslay d ḥedd ala tawaɣit ara yexdem, ur yettemfaraq d walebɛaḍ alamma yennuɣ yid-s, ula d imdanen ttbaɛaden-as yiwen yiwen. Ma d netta yeṭṭef deg laɛwayed-is timaynutin. Ameddakel-is Yidir i t-inehhun, i yas-d-yettarran asirem, ulac-it ɣer tama-s, mačči ttiǧǧin i t-yeǧǧa, d amkan n lxedma i ibeddel, yufa amkan deg tneẓraft*dɣa iruḥ.

Akka i d ddunit, ass da, ass dihin. Aseggas i d-yezzin i d-yekfa leqraya, iɛedda am lebreq, Meqran ulac d acu i ibeddlen deg liḥala-s, i tin i iḥemmel truḥ teǧǧa-t mebla* lebɣi-s, amkan n lxedma i yuklal ur t-yufi ara. Yefka semmus n iseggasen seg tmeddurt-is i wakken ad d-yawi aqerdas ad t-yessexdem deg ulac. Ma d imeqqraren n tmut ur ḥemmlen ara ad gen leqrar* i yelmeẓyen, yerna d nutni i d immal* n yal tamurt, ma ur tufi ara ilmeẓyen anwa ara taf deg iseggasen ara d-yasen, neɣ ahat uggaden ɣef yimukan-nsen, amer ad asen-ten-kksen inelmaden i iẓuren.

Meqran niqal tekcem-it-id yiwet n tikti, yebɣa ad iruḥ ad d-yesɛeddi lɛasker (02), amer ad tbeddel fell-as mi ara d-yuɣal, ahat ad d-yaf tamurt teqɛed cwiṭ, maca lukan ad tt-id-yaf d akemmel i tkemmel ?! Imeyyez lmiḥ, yenna i yiman-is : yif-it amer ad qqimeɣ, d aḍegger ɛamayen, rnu ɣur-s akud* ur yessefraḥ ara, amer ad ak-d-yeḍru kra, mačči d tindemmit !

Brahim d mmi-s n tmurt n Meqran, ixeddamen deg tmanaɣt, yettaṭṭaf-d lexdami ɣef laẓ-is, yesɛa takerrust yettruḥu yi-s, yekra taxxamt ideg yeggan, ulac acu i t-ixuṣṣen. Iwala mmi-s n tmurt-is ɛerqent-as, leqra-as tugi ad d-tmuqel ɣur-s ɣas netta yefka-as azal. Yenna-as ma yebɣa ad yeddu yid-s ad yexdem deg tmanaɣt. Meqran iruḥ ɣer lezzayer, yebda axeddim, yufa iman-is, yettili ɣur mmi-s n tmurt-is, ttxelliṣen lekra n texxamt deg sin, ma d imekli ttaɣen-d seg berra ssewwayen deg texxamt, seg tikkelt ɣer tayeḍ gellun-d s kra n tebyirin ad ssibninen tiɣimit.

Amawal :
tneẓraft (taneẓraft) : n m sing. trésorerie, impôts.
leqrar : n m s. Prévoir, prévenir, préparer l’avenir. (ixdem leqrar i laɛmer-is).
immal : n masc s. avenir, futur
akud : n m s. temps

Lmaɛna n wawal :
01) S nnig n waya yerra-tt i lwaɛd n tqerɛet neɣ n tissit : il s’est réfugié dans la boisson pour noyer son chagrin.
02) iruḥ ad d-yesɛeddi lɛasker : neqqar diɣen “ad yesɛeddi tajmayɛt”.

 

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*