Taqavact akked d tejra

Tagi, af zik, asmi i d-tebda ddunit, qaren-d yal taɣawsa neɣ aɣersiw d wayen nniḍen isawal, ihedder. Afellaḥ ikker-d ssbeḥ zik, mazal itran, yeddem-d taqabact iruḥ ar teẓgi* ad igzem isɣaren, aten-iheggi i tegrest i d-itteddun. Mi yewweḍ ar dinna, ikkes acelliq* ines, iεerra af iɣallen-is; iεna yiwet n tejra ibda lla tt-igettem.
Ttejra tebda tettru; tenṭeq-d imir ar ufellaḥ tenna-yas:
– Ay afellaḥ, ak-ɣiḍeɣ !
Irra-ya-s ufellaḥ:
– Nek aweltma, ur yella im-xedmeɣ, yak afus seg-m..!

Amawal:
acelliq: vieux burnous
aɣersiw: animaux
tizgi: foret.

Taɣara :
Lmaεna n wawal agi, meḥsubint: aberrani, acengu ur d-ittaf ara abrid alamma yella ufus deg at wexxam neɣ deg udrum, atg,…

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*