Targit di Mekka

Wagi qqaren-as Dda Ameqran, yettidir deg tmurt n Iqvaylyen, di tmeddurt-is settin n iseggasen ; yuɣal-d yagi deg ayen i wumi qqaren : “axxam n Ṛebbi”. Seg asmi id- iḥuǧ sawalen-as akk igad it-yessenen :” Dda lḥaǧ Ameqran”. Af akken d-qqaren, Dda Ameqran agi mi it-yuɣ lḥal di Mekka Tesɛaudit, iweḥḥa-yas-id Yillu di lemnam yiwen n lxelq (lexyal), ibedd-d ar ɣur-s, yenna-as : “Sell-iyi-d ay amdan a lfani ! ak fkeɣ yiwen lameṛ ad tessiwḍeḍ i Bujemɛa u Allun n taddart-ik ! Tiniḍ-as amkan-ik atan ihegga deg lǧennet, ini-ya, tura llint-ak id-tewwura ! Asmi ar ak-d-yessiwel vav igenwan”.

Dda Ameqran mi d-yuki di lemnam, yewhem deg ayen i yesla deg targit-is. Imiren, inna i-yiman-is : “Targit am tagi tessewham, werǧin dayen ara d-iḍrun deg dunnit, acku argaz-agi ur yella ara d win i ytebɛen abrid n Ṛebbi akken ad yesɛu amkan-is deg tgelda n igenwan. Maca daɣen, targit-agi, a d-yezg d tidett imi d-teḍra deg uxxam n Ṛebbi. A lukan amer ur sawaḍeɣ ara lameṛ agi ? Bab nneɣ, izmer ay-iɛqeb asmi ara yiṭṭef ufus n Azrayen. Ihi ad ssiweḍeɣ kan lexbaṛ-agi, acku, wiḥsan…?”
Kra n wussan kan, mi i d-yuɣal ar taddart,

Dda Ameqran yuɣalen d “Dda Lḥaǧ” akka d asawen, iruḥ ad iqelleb akken ad imlil Dda Bujemɛa n Uallun, as yini af ayen i d-ittuweṣṣa deg uxxam n Yillu.
Yufa-t deg Lqahwa n Muḥend Uberkan n Tefrawt, id-yusan deg tlemmast n ssuq Ljemɛa, Dinna i lla yezga yeddumun netta d wid i deg yuɣ tanummi.
Dda Bujemɛa u Uallun, ɣur-s sebaɛi n llesna di tmeddurt-is, maca werǧin yerra ddhen-is ar tama yagi n ddin a Muḥemmadi, atg,…. Yal tikelt di ddurt, iḥemmel ad iṣubb ar Yeɣrem akkan ad d-isew kra n tebyirin tiṣemmaḍin ur ken-aɛniɣ neɛɣ kra n lkisan n uzeggaɣ.

D annect-agi akk i yesweqɛen Dda Lḥaǧ Ameqran, armi inna i yiman-is : “amek argaz am wagi yesɛaddan dunnit-is meṛṛa di Fransa, yeswan acrav, yečča ahat timcelhin n yilef d ujambu, deg laɛmert-is ahat i yuẓam ula d ṛemḍan, atg…, ad iruḥ ar lǧennet ? Ilaq-iyi ad ḥṣuɣ d acu-t waya, a d-iḍḥu dacu n tɣawsa ifazen i yexdem i tudert-is armi Sidi Ṛebbi as-isemmeḥ u as-yesmug amekkan-is di ṛṛeḥma”. Dɣa azkka nni Dda Lḥaǧ iččur-asen tawurt n lqahwa, inna : Azul meṛṛa fell-awen a tagmatt ! Rran-as-id af tikelt : Azul fell-ak ula d kečč a Dda Lḥaǧ Ameqran ! Sḥa d lehna i lḥiǧ-ik, ḥemdulleh imi d-uɣaleḍ tezmirt-ik !

Dda Lḥaǧ Ameqran yerra-asen ula d netta : Tanmirt-nwen ula d kenwi ! Ittkemmil deg awal-is, inna i Dda Bujemɛa : Azul a Dda Bujemɛa ! Tufiḍ-iyi-d lla ttqellibeɣ fell-ak, bɣiɣ ak-waliɣ, ttuweṣṣaɣ-d deg uxxam n Yulli ar ɣur-k ; wwiɣ-ak-id yiwen lameṛ. Tura ma yella wamek a neffeɣ ar berra di sin kan a nehder.
Dda Bujemɛa u n Uallun irra-as-id : Ih, yirbeh a Lḥaǧ ! Aqli-n ar ɣur-k dqiqa kan. Dda Bujmɛa imir yekker-d, iǧǧa irfiqen-is ttkemmilen urar n duminu, netta yeffeɣ-d ar beṛṛa akken ad hedren ayen yellan ttabaḍnit ak d imceyyaε n Vav n txelqit.

Dda Lḥaǧ Ameqran inteq d amezwaru : – Hat-an ttuweṣṣaɣ-d ar ɣur-k ak-iniɣ belli urgaɣ-k deg uxxam n Yillu, inna-k lxelq di targit :”as-tiniḍ i Bujemɛa Uallun n taddart-ik, amkan-is atan ihegga, tiwura n lǧennet llint-as meṛṛa” ami ara s-d-isiwel bab nneɣ ! “. Dda Bujemɛa Uallun iwhem deg ayen id-yesla ; dɣa yenna : – D akellex it-ttkellixeḍ fell-i neɣ amek…? D nekk dɣa s tidett-ik ara iruḥen ar lǧennet… ? Ad ruḥen yemẓulla d iddeyaniyen akk-a am tmital-ik a lḥaǧ !

Xas akken igull-as ar yurga-t deg uxxam n Yillu, Dda Bujemɛa Uallun, igumma at-yamen. Maɛana, yuɣal yumen-it, acku Dda Lḥaǧ Ameqran ur yella ara d amdan yeskiddiben. Inteq diɣen ar ɣur-s, yenna : -Bɣiɣ a d-iniḍ ma ulac uɣilif, d acu i txedmeḍ di tudert-ik yelha akken Sidi Ṛebbi ak-ibudd s tikci am tagi ?
Dda Bujemɛa Uallun, ikmez aqqerruy-is, ixemmem, ixemmem armi yenna : eeeh…. tella yiwet s tidett, maɛna a Lḥaǧ wekleɣ fell-ak Ṛebbi ma yeffeɣ wawal ad slen medden !

Dda Lḥaǧ Ameqran :- Ad ixezzu Ṛebbi ciṭṭan a Dda Bujemɛa ! I ḥerm-iyi wexxam-iw ala it-nesla dagi nek yid-k ! Bujemɛa Uallun, imir yenna :-S tidett, ɣuri yiwen uburṣyun, acku teḍra yid-i laksida deg ufus (ur k-aɛni) di lluzin zik, asmi xeddmeɣ akken di Fransa. D abyrṣyun n 200 alef i wagur. Ihi fkiɣ-as-t i Werdiya Nat Ali Awḍuf d warraw-is.

Am akken teẓriḍ a Lḥaǧ, meskint d tigellit, ulac ansi ara ten-id-yekcem kra n umesruf nettat d warraw-is ; fkiɣ-as-t akkagi. Nekk lantrit-iw tqudd-iyi lḥemdulleh. Akka, tettawit-id yal agur tɛac deg-s meqqar, lḥeq n weɣrum kan, hat-aya dacu yellan ! Ma d wagi ? Dda Lḥaǧ Ameqran : -Ihi d wagi kan…, acku ayagi d ayen iggerzen s waṭṭas. Tura fehmeɣ tamsalt !

Lemεani n ddunit :
Amedya : Xilla deg Iqvayliyen “ttazzalen” msakit ar Mekka akken asen-ssawalen :”lḥaǧ leflani….”. Netta ayagi meṛṛa akk akken asen-gen mdden leqdeṛ, aten-ttɛuzzun, aten-ttqadaren, atg…
Ulumaɛna, alukan terbiḥeḍ a yul, tili ayen akken ara iḍegger bnadem af lḥiǧ-is (lewhi n 240.000 da), aten-iseddeq i ymeɣban n tmurt nneɣ, d winna i d lḥiǧ n tidett. Illa deg lemtel n teqvaylit neqqar-it si zik : “win ibɣan ad ixdem lewqam ad yezwir seg at uxxam”

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*