Txelseḍ adrar s idamen-ik…

Lwennas temmuteḍ, tleuleḍ i lebda…
Tiɣri-k a Lwennas mazal tettara-d ṣṣut deg-neɣ, tesmektay-aɣ-d ɣef wayen tecniḍ, d wayen tenniḍ d wayen i ɣef i teɣliḍ. Ɣas aka ur telliḍ ger-aneɣ maca aqla-k deg-neɣ, s tebɣest d cbaḥa n wawal i d-yesbaɛzeq ṣṣut-ik, is-tḍebɛeḍ isem-ik deg umezruy n teqbaylit.
Lwennas tluleḍ-d i wakken ad tiliḍ d amedyaz, d amennuɣ, d inigi ɣef tallit-ik, d inigi ɣef temsalt n weɣref aqbayli i wakken yiwen ur tt-inekker.

Di tezlatin-ik, teẓẓiḍ tikta-k, tid la yessakayen deg-neɣ ar ass-a. Tleqmeḍ taqbaylit terniḍ-as azal, tesrqaqseḍ taseddast-is, tecqarweḍ tajerrumt-is, tesermamzeḍ imeslayen-is, awal-is terniḍ-as di ccan d lhiba, tessuliḍ-t  ɣer wis-sebɛa n igenwan…Tḥuddeḍ lmetred n teqbaylit seg iɣisi i d as-d-rebban yenɣimen-is.

Ass-a, ɣas ulac-ik telliḍ, imi telliḍ seg wid yettaẓen ɣer sdat, seg wid yessasnen imru di tmusni. Telliḍ seg wid i d-yebnan lḥiḍ n tlelli d tugdut i wegdud aqbayli ( Amaziɣ ) akken ad iqabel aqebli yerɣan i d-isuḍen seg usamar d umalu.

Yid-k tewwiḍ amennuɣ, teǧǧiḍ-aɣ-d tiyita, tiyita-nni yugin ḥellu, tiyita-nni ur nqebbel tatut. Ḥuzan-ak ur aɣ-zgilen ara, ḥuzan-aɣ s wayen yeglan yes-sek. Yella udeddic tettawi tatut, yella wayeḍ yettɣimi-d i cfawat. Adeddic i aɣ-d-teǧǧiḍ  ur yesɛi dwa ḥellu, ur t-nebɣi ad yeḥlu, yers d lǧerra ur nmessu deg wubrid n tlelli d tugdut, akken agdud-ik ad iẓer ansi i d-yekka, ad iẓer d acu-t d wayen yebɣa.

Seg imeṭṭi neflent tudrin, run ula d wid ur k-nessin, seg wassen anezgum yufa tasga deg ulawen, ɣas adrar n Ǧerǧer, yecfa, yesrareḥ abbuh a tarwa! Deg urebi-s i texnunseḍ, yeffeɣ wayen akken tcareḍ, asmi tenniḍ: “Xelṣaɣ adrar s idammen-iw, ad d-yeqqim later-iw, mazal ṣṣut-iw ad yebeɛzaq…” mazal ṣṣut-ik ireɛɛed am rɛud di tegnawt n teqbaylit, mazal anza-k yettuɣal-d, yessawal-d di yal tiɣilt, aqbayli ad t-id-yessaki.

Lukan i  d-ttaran imeṭṭawen tili ad ten-ru d idamen, ad nengi d iɣeẓrawen awi-d kan ad tuɣaleḍ, limmer di d-yettuɣal wayen iɛeddan tilli ad nerhen ula d ayen i d-iteddun. Ass-a ur nezmir ad k-id-ner,  ur tezrreḍ amek d yid-neɣ teḍra.

Ɣef lmut-ik uwḍen 14 d aseggas, yemma-k ur teḥbis imeṭṭi, ur teḥbis tikli, tettnadi ɣef win ik-yenɣan, win id as-yeksen mmi-s, win itt-yesgujlen, temuteḍ temmut yid-k, gezren-as yimcumen tasa-nni trebba fell-ak, bḍan-as-tt d ttuna, sreẓgen-as tudert.

Tajmilt i nezmer neɣ ahat i tebɣiḍ ad ak-ner d akemmel deg wubrid yenjer uḍar-ik, abrid n tugdut, abrid n tlelli, a brid n tidmi d yiseɣ. Iɛdawen neẓra-ten: “ d at yetran ɣef tuyat, akked imesḥaf-nni, d widenni umi tbudeḍ tifis!”  mazal reglen-aɣ-d iberdan, mazal deg-neɣ kkaten.
Lwennas! Telliḍ-aɣ d tafat i wallen d wallaɣ, telliḍ-aɣ d tamusni, d tilelli, telliḍ-aɣ d lewhi i la nettawi di tudert-nneɣ. Tuɣaleḍ-aɣ d tallit i deg d-yettbaɛziq wayen yefren.

Lwennas ! Sgunfu deg urebbi n talwit, amḍiq-ik ata-n ger yitran, tuɣaleḍ d itri n ttṛegga i d-iɛussen ɣef tamurt n Yiqbayliyen, s idisan-ik : Dda Lmulud, Muḥya, Muḥend Arab Besaɛud, Wari, Iɛemrucen d yemmat-sen, Dda Sliman , Ǧaɛuṭ d wiyaḍ merra, yal mi ara neɛreq, yis-wen i nettaf abrid, teẓẓam deg-neɣ imɣi n tnaṣlit, tleqmem-t yessegma d ajgu n tlelli d talwit.  Yal ass tellam-aɣ d laɛnaya.

Yak qqaren argaz d win yewḍen ɣer tlisa n yiman-is, keč tzegreḍ akkin i tlisa n yiman-ik…Isem-ik amennuɣ…d tafat yuɣen deg wallaɣen n wid k-iḥemmlen.

Irnaten M. & Dj. Nait

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*