“V” di tqvaylit

Zik, tamuɣli tella-d s asdukel n tmaziɣt ɣef waya i gan agemmay ara isaɛden akk timeslayin n tefriqt ugafa, xas akka ttwamedlent wallen ɣef usekkil-a “v” nefka-t d asfel ɣef tmaziɣt yernu xas yettwaru s “B” ur d-yuwi ara lmaḍerra imi ulac tayunin taddayin n tenmegla (paires minimales d’opposition), nekk vanent-iyi-d snat ahat tesɛam tiyaḍ,

*abelbul (ufayan(aṭuqqtan)=/= avelvul (ṣṣenf n wučči) *

vuvu (ivawen)=/=bubbu (tabbuct n tyemmat) neqqar-iten i uqcic amecṭuḥ.

Ass-a, ma nevɣa ad d-nessemlil taqvaylit, ur ilaq ara ad nessikkid ɣer tmeslayin-niḍen n tmazɣa, ma yella “V“-nneɣ ad tent-isaɛed neɣ ad tent-iḍur. nekk lemdeɣ-d deg uslugen(aménagement) n tutlayt, ma yella yevɣa yiwen ad yeslugen kra n tutlayt ilaq fell-as

1- ad izer anta tutlayt (deg tɣara-nneɣ, d taqvaylit ara neslugen neɣ d tamaziɣt. ilaq ad nefren)

2-ilaq ad nwali acḥal n tmeslayin ay tesɛa (ma d taqvaylit; tella tsaḥlit tella teqvaylit n Tizi wezzu, tella tin n Vgayet…)

3-ilaq ad d-nefren isekkilen (graphie) swayes ara tt-naru (tin-nneɣ nesɛa tlata; tifinaɣ, talatinit, taɛravt) .

4- ilaq ad d-nejmeɛ ammuden ɣef unnar (ama d timucuha, inzan, iḍrisen, timseɛraq, isefra… n yal tamnaḍt )

5- ad nesleḍ ammuden-nni, ad d-nekkes amawal, ad nwali taɣessa n tefyar anda temgarad d wanda teɛdel, ad nẓer tseddast n yal tameslayt…

6-ad d-neg imawalen d yisegzawalen n tutlayt tamatut (langue générale) seg wayen yellan; yezmer ad naf awal deg temnaḍt ur t-nettaf ara deg tayeḍ, ayen ixuṣṣen ad t-id-nesnulfu, ad neg ilugan n tira i tutlayt-nni, ad d-neg imawalen n tutlayt tuzzigt (langue de spécialité) acu kan seg yiẓuran n wawalen n tutlayt-nni, amedya ma nefren ad neslugen taqvaylit ur d-nesnulfuy ara awalen seg yiẓuran n tergit neɣ n tumẓavt ma yella aẓar-nni ur t-nesɛi ara deg teqvaylit ma ulac ad d-nessuffeɣ tutlayt taverranit…. wid ixedmen zik ɣef tutlayt, fernen ad sduklen tamaziɣt, ma yella ass-a nveddel tanila , ilaq ad nẓer amek ara nexdem, ilaq kan ad nefren, ad nkemmel axeddim ɣef tmaziɣt, neɣ ad d-nḥerr tiṭ ɣer teqvaylit.

tin yurjan tafsut

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*