Urar neɣ asexdem n wallaɣ (I)

Asmi i tessawal ddunit * :

01) D acu yexdem ivekki armi it-imsex Ṛebbi ?
a) Yuker taɣawsa
b) Iǧhel* deg ddunit
c) Neɣ ixdem ayen n diri ?

2) D acu i yuker yefker armi it-yemsex Yillu ?
a) d tagella
b) d ajeɣlal
c) d tissirt

03) D acu yuker waruy armi it-imsex Ṛebbi ?
a) d tixlalt n zalamiḍt
b) d isegni
c) Neɣ iẓdi

04) D acu i yker insi armi it-yemsex Ṛebbi ?
a) d aerbal
b) d ccita n wuzzal
c) d aqerdac

05) Anwa i d-iɛḍsen amcic ?
a) d ilef
b) d uccen
c) d izem

06) Anwa i d-iɛaḍsen aɣerda ?
a) d lfil
b) d izirdi
c) d ilef

07) Anwa i yettwaḥqren akk gar lewḥuc umadaɣ ?
a) d izirdi
b) d awtul
c) ibekki

8) Anwa yugin ad yerr al ǧnennet anda llan igerdan ?
a) d ikerri
b) d agmer
c) d aɣyul

09) Anwa i tent-ikerzen
a) d aserdun
b) ajḥiḥ
c) d azger

10) Anwa i tent-iɛelfen ur ten-yekriz ?
a) d aqelwac
b) d amerkub neɣ d aɣyul
c) d tafunast

11) Γef acu i tekkat lmeɣla aɣyul ?
a) ɣef usegres n temẓin
a) ɣef aman ma ur yewa ara
c) Neɣ af udles

* Yal aseqsi ad trebḥem tineqqiḍin. Llan wid n 02 alamma d 10. Ihi xemmet akken iwata. Tirirt ar tikelt nniḍen ma yebɣa Yillu.

* Wagi d amud n kra iseqsiyen akken amdan ad iseqqdec aqerruy-is s tutlayt is, ɛadik ma yella s tutlayt nneɣ imi d tagi i yuklalen akken as-nefk azal bac ad terfed iman-is ger tefransist ak d tegnawit. « Tagnawit d taklamt » (akken inna Dd Lmulud), d ameslay yettaddam waḍu, d awal iwqesser, d win mbla lmaɛna, atg,…. Ihi tagnawit hatt-an lla tettali af yiri n teqvaylit, n tmaziɣt sumata akken ad ttetkemm, a tt-tɣumm, ad tt-teskuffer alamma tessufeɣ-as tarwiḥt. Tagi ttina akken mazal llan deg “imusnawen nneɣ” qqaren ak :”aaah, tagi mačči d tutlayt taɛravt, d ttamaziɣt, muqlet kan ula d amcavi tettemcavi ar teqvaylit” (01). Netta yuɣ lḥal ttagi i d ajeǧǧiḍ, ttagi i lla yessengaren taqvaylit armi tura tettali ula ar tuddart. Ttagi i rran at tmanaɣt d ayla nsen, maca ffɣen seg tjaddit xas ttruḥen-d zgan deg idurar, maca tutlayt nsen erran-tt ar rrif, beddeen-tt s tegnawit (taɛrabt n ubrid).

01) Walit aḍris ɣef tmaziɣt deg ussan-agi kan n Massa Sakina A. A. (tamurt info). Ur tettuɣ ara diɣen Mas Ferhat Mhenni asmi ula d netta is-yeqqar seg yiwet n taɣe

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*